Information om DNA Norovirus

advertisement
Information om
DNA Norovirus
En av våra vanligaste
och mest kraftfulla
magsjukdomar är
vinterkräksjukan.
Vinterkräksjuka är mycket smittsamt
och ger en kraftig magsjuka, men
den betraktas som ofarlig för friska
personer då symptomen ofta går över
ganska snabbt. Utsätts man för smitta
insjuknar man oftast inom 24-48
timmar. Vinterkräksjuka orsakas av
flera olika virusstammar där norovirus
är vanligast.
FUT2-genen kodar för ett enzym
som modifierar ytmolekylerna på
vissa celler. Detta gör så att de t.ex.
kan släppas ut i olika kroppsvätskor.
Om man bär på två icke-funktionella
kopior av FUT2-genen kommer
man inte utsöndra dessa molekyler i
matsmältningssystemet vilket leder till
resistens mot norovirusinfektionen.
Det har visat sig att ungefär var
femte svensk inte drabbas av
vinterkräksjuka även om de utsätts
för smittokällor. Orsaken är att de
är bärare av två varianter av FUT2genen som är kopplad till resistens
mot den vanligaste stammen av
norovirus.
DNA-testet visar om du är resistent
mot den vanligaste typen av
norovirus.
Om du är intresserad av att veta mer
om DNA Norovirus ber vi dig tala med
din läkare eller kontakta oss direkt.
På DNA-Guides hemsida,
www.dna-guide.com, hittar du mer
information om DNA och DNA-tester i
allmänhet samt de övriga DNA-tester
DNA-Guide erbjuder.
DNA-Guides samarbete med Betania
Företagshälsovård ger dig möjlighet till
personlig läkarkonsultation kring
DNA-testerna och deras koppling till
dina personliga förutsättningar.
DNA-Guide
Artillerigatan 6
114 51 Stockholm
Telefon 08-663 08 00
www.dna-guide.com
[email protected]
Download