Fariséer

advertisement
Bilaga 3a
Fariséer
Ni fariséer är ett stort religiöst och politiskt parti. Ni menar att om hela folket lever efter Guds vilja,
kommer Gud att hjälpa Israels folk och då kan landet bli lika fritt och stort och mäktigt som det var
förr i tiden. Därför anser ni att Mose lagar är de viktigaste som finns, och ni har dessutom lagt till
extra­lagar som ni menar att alla ska följa för att verkligen vara säkra på att alla lever på rätt sätt. Ni
hamnar ofta i konflikt med Jesus, som ni menar tar alldeles för lätt på Mose lag. Ni tycker inte om
att han umgås med syndare (som tullindrivare och prostituerade) och tycker ännu mindre om att så
många väljer att lyssna på honom hellre än på er.
Ni kallas ofta »rabbi‹, som betyder läromästare. I Nya testamentet nämns ni fariséer ofta. Läs om en
av er i Johannes 3:1–12.
Er färg är svart och er symbol är en skriftrulle. Detta är er samlingsplats och hit ska ni fly om det
behövs.
Era uppdrag
1. Tänk er in i situationen som beskrivits ovan och fundera över hur ni som fariséer ska få fler att
följa Mose lag.
2. Gör en skylt med era färger och er symbol, samt slagord som berättar om ert budskap. Skylten
ska ni ha med er när ni förflyttar er.
3. Prova de kläder ni fått för att lättare känna igen varandra när ni rör er ute bland de andra grupperna.
4. Läs på om de andra grupperna och försök förstå vad som driver dem.
5. Läs igenom era individuella roller och lägg till fler detaljer om er rollfigur. Skriv på de tomma
raderna. Lämna lapparna till er ledare, som lämnar dem vidare till rollspelsledaren.
Övriga grupper på lägret
• Esséerna är mycket religiösa. De har flyttat ut i öknen för att skapa ett alternativt samhälle där,
nästan som ett kloster. På så sätt menar esséerna att de kan leva rätt efter Guds vilja och då ska
Gud sända Messias. De håller sig oftast för sig själva, och tycker att de står närmare Gud än ni
fariséer.
• Seloterna är en militant grupp som med gerillaverksamhet försöker befria Israel från romarna.
De menar att israeliterna är fega och passiva. Romarna bevakar dem hårt, så se upp för att komma för nära dem. Ni kan bli arresterade av misstag.
• Herodesanhängarna har fått sitt namn efter den romerska härskaren över Israel. De har gett upp
hoppet om att Israel ska bli ett fritt land igen, eftersom de menar att Israel inte har någon chans
mot stormakten Rom. Därför försöker de göra det bästa av situationen och samarbeta med
romarna. De förhatade tullindrivarna tillhör herodesanhängarna. Ni tycker att de gör fel som vill
underordna sig romarriket i allt, men ni är överens om att Jesus är ett problem.
• Romerska soldater finns det gott om. Det håller ordning och ser till att allt går lugnt till. Er gillar
de, men om ni råkar vara på fel plats vid fel tillfälle kan det hända att ni också blir arresterade. 26
………………………… Jag är en av ledarna bland fariséerna. Jag sitter med i Stora rådet,
ledningsgruppen kan man kanske säga, och där har vi diskuterat Jesus många gånger. Folket
är så lättlurade, de följer vem som helst som blir tillräckligt populär. Och då lyssnar de inte
på oss. Han måste röjas ur vägen.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Jag är stolt över att jag tillhör fariséerna. Vi behövs för att folket ska
inse hur viktigt det är att följa reglerna från Moseböckerna. Jag inser att vi måste samarbeta
med romarna, men jag tycker inte om det. Det är så många bland herodesanhängarna som
jag tycker har svikit folket. Speciellt tullindrivarna. Vi måste få dem att följa lagen.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Jag älskar mitt folk och jag vill verkligen att alla ska leva efter Guds
lag. Därför blir jag så orolig över den här Jesus. Tänk om han får fler att strunta i lagarna,
precis som han? Eller tänk om alla de som följer honom får för sig att göra uppror mot romarna? De kommer att krossa oss. Han måste stoppas till varje pris.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Jag är en högt uppsatt farisé och jag har ägnat hela mitt liv åt att
studera skrifterna. Jag vet att många av de andra fariséerna tycker illa om Jesus, men jag kan
inte låta bli att fascineras av honom. Han pratar om Gud på ett sätt som jag inte hört någon
annan göra. I hemlighet har jag besökt honom ett par gånger för att samtala, men det törs jag
inte berätta för någon annan.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
27
Bilaga 3b
Esséer
Ni esséer håller er undan. Ni lever utanför det vanliga samhället, i en egen gemenskap. Ert mål är att
leva så heligt som möjligt, för att komma närmare Gud. Om ni lyckas leva rätt, hoppas ni att Gud ska
höra era böner och sända Messias, den räddare som Gud har lovat ska komma.
Öknen är ert hem. Här får ni vara ifred från allt som vill locka och leda er på fel väg. Här får ni också
möjlighet att ägna mycket tid åt de heliga skrifterna. Ni studerar dem ofta, och skriver också av dem för
att på så sätt skapa fler exemplar.
Det står ingenting om er i Bibeln, men det är möjligt att Johannes döparen hörde hemma bland er.
Om honom kan ni läsa i Matteus 3:1-6.
Er färg är vit och er symbol är ett par knäppta händer (som i bön). Detta är er samlingsplats och hit
ska ni fly om det behövs.
Era uppdrag
1. Tänk er in i situationen som beskrivits ovan och fundera hur ni som esséer har det ute i öknen.
Vad är det för övertygelse som driver er?
2. Gör en skylt med er färg och er symbol, samt slagord som berättar om ert budskap. Skylten ska
ni ha med er när ni förflyttar er.
3. Prova de kläder ni fått för att lättare känna igen varandra när ni rör er ute bland de andra grupperna.
4. Läs på om de andra grupperna och försök förstå vad som driver dem.
5. Läs igenom era individuella roller och lägg till fler detaljer om era rollfigurer. Skriv på de tomma
raderna. Lämna lapparna till er ledare, som lämnar dem vidare till rollspelsledaren.
Övriga grupper på lägret
• Herodesanhängarna har fått sitt namn efter den romerska härskaren över Israel. De har gett upp
hoppet om att Israel ska bli ett fritt land igen, eftersom de menar att Israel inte har någon chans
mot stormakten Rom. Därför försöker de göra det bästa av situationen och samarbeta med romarna. De förhatade tullindrivarna tillhör herodesanhängarna.
• Seloterna är en militant grupp som med gerillaverksamhet försöker befria Israel från romarna.
De menar att israeliterna är fega och passiva. Romarna bevakar dem hårt, så se upp för att komma för nära dem. Ni kan bli arresterade av misstag.
• Fariséerna är en grupp som försöker få alla människor att leva så rätt som möjligt. De menar att
problemet för hela landet är att människorna syndar. Därför har de skrivit en mängd extralagar
som ska se till att människorna lever syndfritt.
• Romerska soldater finns det gott om. Det håller ordning och ser till att allt går lugnt till. Er bryr
de sig inte så mycket om – förutsatt att de inte misstänker att ni gömt seloter bland er. Så var
försiktiga! 28
………………………………… Det är jag som är ledare bland esséerna. Jag litar inte på makthavare eller överstepräster eller fariséer. De bryr sig inte tillräckligt mycket om att leva heligt.
Men jag har offrat allt för detta. Jag har ingen familj, eftersom vi esséer menar att det bästa är
att inte vara gift. Gemenskapen här betyder allt för mig, och om vi bara håller ut i bön och i
heliga gärningar kommer Gud att rädda oss från romarna.
................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………… Jag börjar bli gammal och med åldern inser jag mer och mer
att det enda som är värt något är att leva nära Gud. Här ute i öknen blir jag inte störd av
allt annat runt omkring. Men på nätterna drömmer jag ibland om mitt tidigare liv och alla
människor jag lämnat bakom mig.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………………… Jag ser dåligt, men här ute i öknen är det nästan bara en fördel. Här kan jag koncentrera mig bättre än de andra på att be. Vi måste be mycket för att Gud
ska komma och hjälpa oss. Det är bara Gud som kan hjälpa oss från våra förtryckare.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………………… Jag har hand om matlagningen här i gruppen. Vi odlar
mycket av vår egen mat också, så det finns alltid något att göra. Det känns väldigt bra att
arbeta på en sån helig plats, det är fridfullt här. Jag trivs med tystnaden.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
29
Bilaga 3c
Seloter
Ni är en grupp militanta personer som med gerillaverksamhet försöker befria Israel från romarna. De har
ockuperat landet och förtrycker Israels folk. Ni menar att detta pågått så länge eftersom israeliterna är för
passiva och fega. Ni vill att folket reser sig och gör uppror och ni är övertygade om att Gud då skulle ge er
segern. Nu måste ni visa att ni finns genom att skapa oro och skrämma upp de romerska soldaterna.
En av Jesu lärjungar har haft anknytning till er seloter. Vem det är får ni reda på om ni slår upp
Lukas 6:12–16. De flesta av er tycker att Jesus är för passiv, ni skulle vilja att han blev ledare för ett stort
uppror mot romarna. Han är ju så populär, så det skulle säkert locka med många!
Er färg är brun och er symbol är en dolk. Detta är er samlingsplats och hit ska ni fly om det behövs.
Ni är mycket solidariska mot varandra och lyder er ledare blint.
Era uppdrag
1. Tänk er in i situationen som beskrivits ovan och fundera över hur ni som seloter ska få folket
med er i denna militanta revolution.
2. Gör en skylt med er färg och er symbol, samt slagord som berättar om ert budskap. Skylten ska
ni ha med er när ni förflyttar er.
3. Prova de kläder och vapen ni fått för att lättare känna igen varandra när ni rör er ute bland de
andra grupperna.
4. Läs på om de andra grupperna och försök förstå vad som driver dem.
5. Läs igenom era individuella roller och lägg till fler detaljer om er rollfigur. Skriv på de tomma
raderna. Lämna lapparna till er ledare, som lämnar dem vidare till rollspelsledaren.
Övriga grupper på lägret
• Esséerna är mycket religiösa. De har flyttat ut i öknen för att skapa ett alternativt samhälle där,
nästan som ett kloster. På så sätt menar esséerna att de kan leva rätt efter Guds vilja och då ska
Gud sända Messias. De håller sig oftast för sig själva. Ni tycker att de är fega.
• Herodesanhängarna har fått sitt namn efter den romerska härskaren över Israel. De är raka motsatsen till er – de har gett upp hoppet om att Israel ska bli ett fritt land igen, eftersom de menar
att Israel inte har någon chans mot stormakten Rom. Därför försöker de göra det bästa av situationen och samarbeta med romarna. De förhatade tullindrivarna tillhör herodesanhängarna.
• Fariséerna är en grupp som försöker få alla människor att leva så rätt som möjligt. De menar att
problemet för hela landet är att människorna syndar. Därför har de skrivit en mängd extralagar
som ska se till att människorna lever syndfritt.
• Romerska soldater finns det gott om. Det håller ordning och ser till att allt går lugnt till. Speciellt
er seloter håller de ett extra öga på. Var försiktiga!
30
………………………… Jag är ledare för seloterna och hatar alla romare, speciellt de romerska soldaterna. Nu vill jag få med så många som möjligt i kampen att störta Rom. Jag har
lämnat min familj, de får klara sig ensamma i Nasaret. Detta uppdrag är viktigare.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Jag ser upp till och beundrar vår ledare och gör allt som han säger.
Det är inte så länge sedan jag fick uppdraget att attackera en romersk soldat på torget. Det
kändes konstigt att sätta dolken i en levande människa. Men jag är stolt över att just jag fick
uppdraget.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Jag vet inte riktigt vad jag ska tro på. Tidigare har jag varit en hel del
med Johannes döparen och nu har jag också träffat Jesus och är lite nyfiken på honom. Men
jag tycker att han är för feg som inte vill vara med och störta romarna med vapen och våld.
Själv är jag redo för den stora striden.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Jag är bara 15 år, men jag ser fram emot att få vara med i det här
gänget. De är så häftiga. Tänk vad mycket spännande de har varit med om! På nätterna kan
jag längta hem till Kafarnaum och mina föräldrar och syskon. Men nu har jag blivit medlem
i gruppen och måste vara tuff och stark.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
31
Bilaga 3d
Herodesanhängare
Ni har fått ert namn efter den romerska härskaren över Israel, Herodes. Ni är lojala mot honom eftersom ni menar att Israel inte har någon chans att göra uppror mot stormakten Rom. Därför anser ni att
det bästa man kan göra är att acceptera läget och försöka göra situationen så bra som möjligt genom
att samarbeta med romarna och lyda kejsaren. Om det skulle bli uppror skulle ni förmodligen förlora
en hel del fördelar som ni har nu. Ni tycker inte särskilt mycket om Jesus, som ni ofta hamnar i debatt
med. Och det verkar alltid vara han som går segrande ur ordstriderna.
Bland er herodesanhängare finns en grupp som märks lite särskilt, och det är tullindrivarna. De
samlar in tullavgifter från folket, och många tar ut extra höga avgifter och stoppar i egen ficka. Det gör
tullindrivarna särskilt avskydda. Läs i Lukas 5:27–32 och Lukas 19:1–10 om två tullindrivare.
Era färger är blått och grönt och er symbol är kungakronan. Detta är er samlingsplats och hit ska ni
fly om det behövs.
Era uppdrag
1. T
änk er in i situationen som beskrivits ovan och fundera över varför ni herodsanhängare valt att
samarbeta med dem som förtrycker er.
2. Gör en skylt med er färg och er symbol, samt slagord som berättar om ert budskap. Skylten ska
ni ha med er när ni förflyttar er.
3. Prova de kläder ni fått för att lättare känna igen varandra när ni rör er ute bland de andra grupperna.
4. Läs på om de andra grupperna och försök förstå vad som driver dem.
5. Läs igenom era individuella roller och lägg till fler detaljer om er rollfigur. Skriv på de tomma
raderna. Lämna lapparna till er ledare, som lämnar dem vidare till rollspelsledaren.
Övriga grupper på lägret
• Esséerna är mycket religiösa. De har flyttat ut i öknen för att skapa ett alternativt samhälle där,
nästan som ett kloster. På så sätt menar esséerna att de kan leva rätt efter Guds vilja och då ska
Gud sända Messias. De håller sig oftast för sig själva.
• Seloterna är en militant grupp som med gerillaverksamhet försöker befria Israel från romarna.
De menar att israeliterna är fega och passiva, speciellt ni herodesanhängare. Romarna bevakar
dem hårt, så se upp för att komma för nära dem. Ni kan bli arresterade av misstag.
• Fariséerna är en grupp som försöker få alla människor att leva så rätt som möjligt. De menar att
problemet för hela landet är att människorna syndar. Därför har de skrivit en mängd extralagar
som ska se till att människorna lever syndfritt. Fariséerna tycker att ni gör fel som vill underordna er romarriket i allt, men ni är överens om att Jesus är ett problem.
• Romerska soldater finns det gott om. Det håller ordning och ser till att allt går lugnt till. Er gillar
de, men om ni råkar vara på fel plats vid fel tillfälle kan det hända att ni också blir arresterade.
32
………………………… Jag är en av de högst uppsatta bland herodesanhängarna och har
sett till att skaffa mig stor politisk makt. Jag samarbetar med romarna och gör allt som krävs
för att jag och mitt parti ska få fördelar. Det är ju så man når toppen, eller hur?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Jag är tullindrivare och tjänar mycket pengar på mitt samarbete
med romarna. Det är inte roligt att vara hatad, speciellt inte eftersom det drabbar min familj
också. Men vi bor i alla fall i det finaste huset och har de vackraste kläderna.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Jag gillar att vara i händelsernas centrum och jag försöker umgås
mycket med romarna eftersom de har makt. Min familj däremot tillhör fariséernas parti och
tycker att jag har sjunkit djupt.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Jag har många vänner bland de romerska soldaterna och lever ett
bekvämt liv. Jag får ofta information om vad som ska hända, och det gör att jag kan hålla mig
undan oroligheter och tjäna pengar på att vidarebefordra informationen till andra. Hur det
går för Israels folk bryr jag mig inte om, jag är nöjd med det liv jag har och så får väl andra ta
ansvar för sig.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
33
Bilaga 3e
Romerska soldater
Ni är romerska soldater och representerar världens största rike: Romarriket. Romarriket har makt över
nästan alla länder runt Medelhavet. De lokala folken får rätt stor frihet och får behålla sina traditioner,
men bara så länge de håller sig lugna och lyder kejsaren i Rom. Kejsaren har utsett lokala furstar som
representerar honom. Här i Israel är det Herodes som styr. Ni soldater hjälper honom att hålla ordning
på folket, och ni är inte rädda att ta till våld om det behövs. Brottslingar avrättas regelbundet för att
avskräcka andra från dumheter. De flesta av er tycker att Jesus verkar vara en i raden av många upprorsmakare ni stött på. Sådana visar ni ingen nåd. Ni har stor makt att slå ner uppror och oroligheter
som kan uppstå. Det gäller för er att finnas överallt och bevaka läget.
Er färg är röd och er symbol är ett svärd. Detta är ert basläger.
Era uppdrag
1. Tänk er in situationen som beskrivits ovan och fundera över hur det känns för er att vara utplacerade som soldater, långt från hem och familj. Och hur känns det att ha makt, att med våld
kunna tvinga andra att göra som ni vill?
2. Gör en skylt med er färg och er symbol, samt slagord som berättar om vad ni står för. Skylten ska
ni ha med er när ni förflyttar er.
3. Prova de kläder och vapen ni fått för att lättare känna igen varandra när ni rör er ute bland de
andra grupperna.
4. Läs på om de andra grupperna och försök förstå vad som driver dem.
5. Läs igenom era individuella roller och lägg till fler detaljer om er rollfigur. Skriv på de tomma
raderna. Lämna lapparna till er ledare, som lämnar dem vidare till rollspelsledaren.
Övriga grupper på lägret
• Esséerna är mycket religiösa. De har flyttat ut i öknen för att skapa ett alternativt samhälle där,
nästan som ett kloster. På så sätt menar esséerna att de kan leva rätt efter Guds vilja och då ska
Gud sända Messias.. De håller sig oftast för sig själva. Ibland kan de samarbeta med seloterna
och låta dem gömma sig för er hos dem.
• Herodesanhängarna har fått sitt namn efter den romerska härskaren över Israel. De har gett upp
hoppet om att Israel ska bli ett fritt land igen, eftersom de menar att Israel inte har någon chans
mot romarriket. Därför försöker de göra det bästa av situationen och samarbeta med er. Tullin­
drivarna tillhör herodesanhängarna, och hjälper till att samla in tull åt Rom. Därför är de hatade
av de flesta, men ni gillar dem.
• Fariséerna är en grupp som försöker få Israels folk att leva så rätt som möjligt. De menar att problemet för hela landet är att människorna syndar. Därför har de skrivit en mängd extralagar som
ska se till att människorna lever syndfritt. De är inget problem för er, eftersom de inte ser uppror
som någon lösning.
• Seloterna är den farligaste gruppen och era värsta fiender. Gruppen består av militanta personer
som försöker befria Israel genom gerillaverksamhet. De menar att israeliterna är för passiva och
fega och uppmanar till uppror. Flera soldater har dödats av seloter, så de måste bevakas extra hårt.
34
………………………… Jag är officer. Det är jag som bestämmer och jag gillar verkligen att
ha makt. Det är min uppgift att se till att det är ordning i det här landet, och vid minsta antydan till bråk ser jag till att jag och mina soldater återställer lugnet.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Jag hatar att jag ska behöva vara så långt från min familj i Rom.
Undrar hur mina barn har det just nu? Men vad ska jag göra, det är ju mitt jobb att vara soldat. Det är bara att lyda vår officer.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Det är så tråkigt att vara här långt borta i Jerusalem. Oftast händer
inget. Jag får bara fördriva tiden. Åh, vad jag längtar hem till civilisationen i Rom! Det är
nästan så att jag ser fram emot när det blir oroligt, då händer det i alla fall något.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
………………………… Jag lyder vår officer i allt han säger och jag försöker vara en så bra
soldat som möjligt. Jag vill hålla ordning, men jag vill vara rättvis också, inte vara våldsam i
onödan. Ibland har jag lyssnat till Jesus när han undervisar. Han fascinerar mig, även om jag
inte törs berätta det för någon.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
35
Download