Du som har hamnat i denna situation måste ta stort ansvar

advertisement
Regering, riksdag och det svenska valsystemet
Några viktiga ord
Vi kommer att ha samlingslektioner vid två tillfällen där jag främst kommer att ha
genomgångar som hjälper er att förstå hur allt fungerar. Det är väldigt viktigt att ni kommer
till dessa så att ni kan nå godkänt betyg på denna delkurs! Jag skall göra allt jag kan för att
hjälpa er, men det NI som måste ta ansvaret och läsa.
Huvudmål för denna kurs
Efter genomgången kurs skall eleven ha förmåga att självständigt kunna förklara:
 hur det svenska valsystemet fungerar
 vad grundlagar är och varför de är viktiga
 vem som styr politiskt i Sverige och hur denna makt utövas
 vad riksdagen är och hur den tar sina beslut
 vad regeringen är och vilka ansvarsområden den har
Planering
Vecka 12
Svenska valsystemet
Grundlagar
Riksdagen
Riksdagens beslutsprocess
s. 44
s. 52-53
s. 54-60
s. 58-59
Vecka 14
Regeringen
Statschefen
s. 61-65
s. 65
Vecka 16
Skriftligt prov onsdag 15/4
Obligatoriska källor
Läroboken Bok-och-webb Samhällskunskap A, s. 44 och 50-65, samt lektionsanteckningar.
Använd gärna andra källor för fördjupad förståelse.
Betygskriterier för godkänt betyg
 Du har goda kunskaper enligt målsättningen och kan förstå hur det svenska politiska
systemet hänger samman och hur beslutsfattandet sker
 Du kan förklara viktiga ord och begrepp inom området
 Du uppfyller Skolverkets kriterier för godkänt
Här når ni mig
Mejl: [email protected]
Telefon arbetsrum: 031-86 56 97
Arbetsrum D, plan 3
Lycka till!
/Johan

Viktiga begrepp att kunna och förstå

Grundlagar

Demokrati

Representativ demokrati

Vem får rösta?

4 % -spärren

Konstitutionsutskotten

Misstroendeförklaring

Utskott

Proposition

Motion

Utskottsbetänkande

Riksdagen

Statsråd

Minister

Regeringen

Departement

Statschef

Download