Viktiga begrepp - Per Edvardssons hemsida

advertisement
Per Edvardsson
Företagsekonomi A kap 5
[email protected]
Viktiga begrepp
Amortering = En återbetalning på skulden, ingen kostnad.
Ekonomisk livslängd = Hur länge företaget kan använda inventarien ur ekonomiskt
hänseende, ej hur länge något mekaniskt fungerar.
Framtida reserver = Pengar som finns i företaget för dåliga tider.
Inbetalning = Uppstår när kunden betala
Inkomster = Försäljning utan hänseende till period.
Intressenter = De som har intresse av att företaget finns till.
Intäkter = Försäljning som gäller för en period
Kostnader = Resurser som förbrukas under perioden
Resultat = Intäkter – Kostnader
Ränta på insatt kapital = Pengar som ägarna satt in i företaget.
Räntekostnad = Räntesats (%) * Lånebelopp.
Utbetalningar = Uppstår när inköpen betalas.
Utgifter = Inköpspris utan hänsyn till när de förbrukas.
Varukostnad = inköpta varor under perioden + ingående varulager – utgående varulager.
Värdeminskning = Den årliga kostnaden för inventarien
 2005 arbetsmaterialet får ej användas utan tillstånd.
Download