Checklista inför utprovning av tid

advertisement
CHECKLISTA INFÖR UTPROVNING AV TID- OCH PLANERINGSHJÄLPMEDEL
1. Personens kognitiva funktionsnivå
Minne
Uppmärksamhet
Koncentration
Initiativförmåga
Inlärningsförmåga Motivation
2. Nuvarande problemställning:
Vilka problem?
Hur ser miljön ut?
Vardagsteknik
Exempel på hjälpmedel
Kan personen avläsa/tolka en:
Har personen tydliga analoga
klockor som personen klarar att
avläsa och förstå?
Tydlig urtavla med timmarna
markerade med siffror
Urtavla utan sekundvisare
Analog klocka kan ersättas med
digital klocka
Talande klocka
Memo
Har personen digital klocka?
Tydliga digitala klockor
Är personen orienterad till tid?
Har personen almanackor eller
anslagstavlor där personen kan
få överblick efter behov?
Almanackor
Anslagstavla
Vet personen vilken dag det
är?
Har personen något system
t.ex. att stryka över dagens
datum i almanackan varje
kväll?
Vet personen om det är natt?
Klocka vid sängen som är tydlig
och som personen klarar att
avläsa och förstå.
Analog klocka
Digital klocka
Bildstöd
Veckodagar i färg
Förgätmigejkalender
Natt och Dagkalendern
Sigvart dygnstavla
Certec klockan
Pajalaklockan (24 timmars)
1
Vilka problem
Hur ser miljön ut
Vardagsteknik
Exempel på hjälpmedel
Vet personen när olika
aktiviteter inträffar?
Nästa månad
Nästa vecka
Samma dag
Har personen en
planeringskalender som
personen klarar att använda?
Tydlig kalender/dagbok, 1
dag/sida
Behöver personen
påminnelse?
Har personen någon person
som ringer eller kommer och
påminner?
Saker framme som påminner
Påminnelse via mobiltelefon
Armbandsklocka med alarm
Väckarklocka, med vibrator
Dagschema /veckoschema
Bildstöd
Voisec, talande notisknapp
Cadexklockan armband
MeDosklocka armband
Minnesklocka bärbar
Dosis bärbar
Careousel
Sigvart dygnstavla
Memo
Handi
Finns det behov av struktur?
Vilka är problemen?
Hur många steg klarar
personen?
Vilka ändringar kan underlätta
orientering och struktur?
För många intryck/stimuli?
Postitlappar
Kalender
Almanacka
Mobiltelefon
Dagschema
Arbetsschema
Checklista
Sigvart
Memo
Handi
Vet personen hur ofta
aktiviteter bör utföras(äta,
städa, bad)?
Har personen rutiner som stöd
eller stöd av annan person,
dagligt schema eller
veckoschema?
Whiteboard med veckoplanering
Mobiltelefon
Sigvart
Memo
Handi
Kan personen bedöma hur
lång tid det är kvar till en viss
aktivitet/händelser (taxiresa,
dagverksamhet, anhörig som
kommer tillbaka)?
Har personen stöd av någon
annan person?
Kökstimer/Äggklocka
Mobiltelefon
TimeTimer
Timstocken
Kvartur
Sigvart
Memo
Handi
Igångsätter/avslutar
Whiteboard för en dag eller
Inrutad för en vecka
2
Vilka problem
Hur ser miljön ut
Vardagsteknik
Exempel på hjälpmedel
Kan personen bedöma
tidsåtgång vid t.ex.
matlagning?
Har personen en
kökstimer/äggklocka?
Kökstimer/Äggklocka
Time Timer
Timstock
Kvartur
Vet personen när olika
aktiviteter inträffade?
Osäker om han/hon utfört
aktiviteten?
Behov av kvittering?
Använder personen ex en
kalender?
Dagschema
Kalender
Almanacka
Mobiltelefon
Careousel
Memo
Handi
3. Har personen provat andra kognitiva hjälpmedel?
4. Vem/vilka ansvarar för att stötta personen i användning och skötsel?
5. Hantering:
Har personen behov av tillbehör/anpassning för att hjälpmedlet ska fungera i vardagen?
Kan personen hålla reda på/ta med sig hjälpmedlet?
Kan personen hantera/ta hand om produkten?
Kan personen ha flera funktioner i ett hjälpmedel?
Klarar personen att ha flera hjälpmedel?
Referenser:Grepp om tiden-ett verktygsmaterial för arbetsterapeuter,för att hitta lösningar på problem med tid och tidsuppfattning. Sylve Danung, Kerstin Åberg (2002).
Åtgärdsprogram –demens och tidshjälpmedel. Marie Bergdahl, Marianne Johansson. HI (2007).
Materialet är modifierat som förskrivarguide inför utprovning av tid- och planeringshjälpmedel i Malmö. Sortimentvalsgruppen kommunal kommunikation och kognition, 2009.
3
Download