Meeting Management - Lions Clubs International

advertisement
Mötesledning
Utbildning för andra vice distriktsguvernör
"Den här månadens möte kommer att vara
precis som förra månadens, men med väldigt
många fler problem."
Källa: Cartoonstock.com
Mötesledning
och
andra vice distriktsguvernören
• Leda möten vid distriktsguvernörens och första
vice distriktsguvernörens frånvaro,
• Stödja och ge råd till klubbar som behöver
förbättra genomförandet av sina möten.
Sessionens syften
• Förstå betydelsen av effektiva möten.
• Identifiera vad som leder till ett effektivt möte.
• Använd resurser och tekniker som säkerställer
effektiva möten på distrikts- och klubbnivå.
Faser i mötesledning
Instruktörens uppgifter
• INFORMERA: ge deltagarna information.
• DISKUTERA/BESLUTA: engagera deltagarna
i diskussions- och beslutsprocesser.
• GE ERKÄNNANDE: uppmärksamma
andras prestationer.
Färdigheter för att hjälpa instruktörer
INFORMERA
• Organisera tankar/noteringar i förväg.
• Fatta dig kort – undvik onödig
information.
• Uppmuntra till frågor/kommentarer, men
spara längre diskussioner till ett senare
tillfälle.
• Använd goda presentationsfärdigheter.
Färdigheter för att hjälpa instruktörer
DISKUTERA/BESLUTA
• Sätt upp diskussionsregler och se till att
de följs.
• Ange tydligt vad gruppen ska
diskutera/besluta om.
• Uppmuntra alla synpunkter, men behåll
fokus.
• Använd standard mötesrutiner.
Färdigheter för att hjälpa instruktörer
GE ERKÄNNANDE
• Bedöm nyligen utförda prestationer
• Avsätt särskild tid enbart för
erkännande
• Gör erkännandet specifikt och rätt i tiden
• Ge ett erkännande som är meningsfullt för
mottagaren
Sessionens syften
• Förstå betydelsen av effektiva möten.
• Identifiera vad som leder till ett effektivt möte.
• Använd resurser och tekniker som säkerställer
effektiva möten på distrikts- och klubbnivå.
Download