Vad ska du ta upp i din presentation? Komplettering vid underkänd

advertisement
Information om muntlig examination i kursen AU117G – Intro till Lean filosofi
Medtag fotolegitimation till redovisningen! Utan legitimation får du inte genomföra
redovisningen.
Muntliga presentationen kommer att ske den fjärde kursdagen. Gruppindelning och
gruppens redovisningstid presenteras kursdag 2. Presentationerna kommer att ske i mindre
grupper. Varje student har 5 minuter till att göra sin redovisning sedan har läraren en liten
frågestund kopplad till uppgiften på 3-5 minuter. Här kommer några ytterligare
förhållningsregler gällande redovisningarna:
Vad ska du ta upp i din presentation?
•
•
•
•
•
Fyrklövern - Värdeskapande för vem?
Du ska redovisa för vilka intressenter lösningen skapar värde och varför den gör det.
Det går även bra att förklara att den inte ger värde till X men det ger istället detta för
intressent Y. Kravet är att du behandlar minst 2 av intressenterna.
Likers 4P
Här gäller det att koppla lösningen till minst 2 av de 4 P:na. Det är även här tillåtet att
förklara varför den inte stöttar en princip men den ger det här istället. (Likers
4P:”Långsiktig filosofi”,” Rätt process ger rätt resultat”, ”Utveckla anställda och
partners” samt ”Lös rotproblem”)
Punkta upp de viktigaste delarna från inlämningen och använd det som stöd för dig
själv. Tänk på att redovisningen inte är på liv eller död. Se det som en lärandeprocess
och att du får ytterligare argument för din förbättring. Det skall vara kul att prata om
förbättringar, inte nervöst, tvångsmässigt eller tråkigt. Vi sitter ner och redovisar och
det blir mer av en diskussionsgrupp än en traditionell redovisning.
Ingen högläsning är tillåten. Försök att förmedla ert arbete på ett så spontant och
samtidigt tydligt sätt som möjligt. Tänk på hur du själv skulle vilja få innehållet
presenterat om du vore åhörare.
Redovisningen är en examination. Frånvaro eller ej aktivt deltagande betyder att ni är
underkända tills ett ytterligare tillfälle för redovisningar ges eller eventuell
komplettering har lämnats in. Om ni inte kan närvara så anmäler ni detta till läraren i
så god tid som möjligt eller skickar ett e-brev till [email protected] Skriv i
ämnesraden AU117G muntlig redovisning. Skriv sedan namn, personnummer och
vilken dag det var tänkt att ni skulle redovisa.
Komplettering vid underkänd redovisning
Du ska skriva en komplettering på minst 250 och max 750 ord (en ½ A4-sida storlek
12 teckensnitt Timer New Roman och max 2 A4-sidor).
Här beskriver du den valda lösningen och hur den kopplar eller inte kopplar till
minst 2 av intressenterna i fyrklövern (Värdeskapande för vem?) samt kopplingar
till eller varför den inte kopplar till minst 2 av Likers 4P.
Den skriftliga redovisningen skickas på e-post till läraren för rättning. I e-posten
skall stå Ämnesrad komplettering AU117G.
I meddelandet skall stå Namn, Personnummer och kursen AU117G samt bifogad
filer. Inlämningsuppgiften inskannad eller datorskriven samt
Kompletteringsdokumentet.
Lycka till!
Download