peking shanghai hongkong sar kinas landsbygd det fattiga kina

advertisement
 I filmkonceptet “Kina - ett komplext tangram” lägger vi ett kinesiskt kunskapspussel med sju olika filmer. Kina är stort
och mångsidigt. Ett kinesiskt tangram har mångtusenåriga anor och består av sju bitar. Ett kinesiskt tangram skapar
olika skepnader och förändrar sig snabbt - liksom dagens Kina!
Filmernas innehåll utgår från SO-ämnenas centrala innehåll i LGR11 med frågeställningar och material som utmanar
elevens förmågor. Konceptet innehåller sju filmer. Varje film berättar om den geografiska platsen men belyser olika
centrala teman.
Målgrupp: Högstadiet Ämnen: SO-ämnena Geografi, Historia, Religion och Samhällskunskap
PEKING
KINAS MAKTCENTRUM
SHANGHAI
KINAS HANDELSCENTRUM
HONGKONG SAR
SÄRSKILD ADMINISTRATIV REGION
KINAS HISTORIA
POLITIK OCH MAKT
UTBILDNING
KINAS RELIGIONER
KINAS EKONOMI OCH HANDEL
SVENSKA FÖRETAG
JÄMSTÄLLDHET
UNG I SHANGHAI
KAMPEN FÖR DEMOKRATI
UTBILDNINGENS BETYDELSE
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
UNG I HONGKONG
KINAS MEGASTÄDER
URBANISERINGEN
KINAS INDUSTRI
MILJÖFRÅGORNA
KINAS LANDSBYGD
DET FATTIGA KINA
SÅRBARA PLATSER
KINAS PROVINSER
LANDSBYGDENS ROLL
KINAS AUTONOMA
REGIONER
TIBET OCH XINJIANG
KINAS MINORITETSGRUPPER
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
KINA I VÄRLDEN
GLOBALISERINGEN
MATFÖRSÖRJNINGEN
KINAS RESURSER
H A M A R K F I L M . S E PEKING
KINAS MAKTCENTRUM
KINAS HISTORIA
POLITIK OCH MAKT
UTBILDNING
KINAS RELIGIONER
ORD ATT FÖRKLARA tangram
mandarinkinesiska
folkrepublik
diktatur
kommunism
socialistisk stat
kontrollsystem
nationalistisk
migrantarbetare
provins
informationscentra
mausoleum
kejsardynasti
Mingdynastin
Unescos världsarvslista
hutonger
yttrandefrihet
lagstiftande organ
ledamot
politbyråns ständiga utskott
oberoende domstol
fria medier
revolution
republik
landsfader
feodala systemet
ockupation
rödgardister
kulturrevolutionen
kollektivisera
Stora språnget
västerländsk kulturdominans
marknadskrafter
kapitalism
medelklass
civilisation
generation
utbildningsväsende
patriotisk
enväldigt parti
FAKTAFRÅGOR
Platser
Hur många människor bor det i Peking?
Vilka platser besöker turister mest i Peking? Varför?
Varifrån kommer turisterna, tror du?
Berätta om Himmelska Fridens Torgs betydelse under historien.
Vad är hutonger?
Politik
Hur många partier sitter i nationella folkkongressen?
Vad menar man med att Kina är en enpartistat?
Hur är grundtanken i Konfucianism?
Hur genomsyrar Konfucianska grundtanken Kinas politiska systemet?
Varför är begreppet harmoni så viktigt i det kinesiska samhället?
H A M A R K F I L M . S E Historia
När fick Peking(Beijing) sitt nuvarande namn och vad betyder det? Vilken var den sista kejsardynastin? När och varför föll den?
Vilken betydelse hade Dr Sun Yat-sen för landet?
Vem var nationalisten Chiang Kai-shek?
Varför lyckades Mao Zedung och kommunisterna ta över makten i Kina?
Vad var den kommunistiska idén med att kollektivisera industrin och jordbruket?
Vad gick Maos industri och jordbruksprojekt “Stora Språnget” ut på? Hur gick det?
Varför genomförde Mao “Kulturrevolutionen” och vad gick den ut på?
Vad innebar “Den öppna dörrens politik” som Maos efterträdare Deng Xiaoping
inledde?
Vad menade Deng Xiaoping med liknelsen om svarta och vita katter som jagar
möss?
Inflyttning till städer
Varför flyttar så många människor in till städerna i Kina?
Hur stor del av dagens invånare i Peking är migrantarbetare, inflyttade från
landsbygden?
Vilka yrken är vanliga bland migrantarbetare?
Vilka konsekvenser har det blivit för Peking, både positiva och negativa,
på grund av den stora inflyttningen till staden?
Religion
Vilka fem religioner är tillåtna i Kina idag?
Vad säger Kinas lag om religionsfrihet?
Utbildning
Hur påverkade kulturrevolutionen utbildningen i Kina?
Vilka likheter och skillnader är det mellan Kinas utbildningssystem och det svenska idag?
Vad lär kinesiska elever sig i ämnet patriotisk utbildning?
Varför är det så viktigt för en kinesisk elev att lyckas i skolan?
Varför är pressen på eleverna så hård?
FRÅGOR ATT RESONERA KRING
Varför flyttar migrantarbetare in till städerna trots usla bostads- och arbetsförhållanden?
Hur kan Kina ha en totalt fri ekonomi och samtidigt en hård politik?
Hur kan både kommunism och kapitalism finnas i Kina idag?
Vilken betydelse har religionerna för dagens kineser?
Varför är utbildning för kinesiska ungdomar avgörande för deras framtid?
Varför har Kina stängt många sociala medier såsom t.ex. Facebook och Instagram?
Varför kan inte Kina vara ett demokratiskt land?
Varför säger man att Kina är världens största diktatur?
Hur tror du att det är att vara ung i Peking?
H A M A R K F I L M . S E 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards