NLT rekommendation Zostavax

advertisement
2013-10-02
NLT- gruppen
Ert dnr:
Landstingsdirektörsnätverket
NLT- gruppens yttrande till landstingen gällande Zostavax ®
Bältros (herpes zoster) är en sjukdom som ger ett smärtsamt hudutslag med blåsor
och som orsakas av samma virus som vattkoppor. Zostavax är ett vaccin som kan
användas för att minska risken för bältros hos personer som är 50 år eller äldre.
Zostavax inkluderades i läkemedelsförmånerna år 2011 men har fram till nyligen
inte varit tillgängligt för användning.
Just nu genomför TLV en omprövning av Zostavax då nya uppgifter kommit vilket
gör att vaccinets kostnadseffektivitet kan ifrågasättas och att ett nytt beslut kan
medföra att vaccinet inte längre ingår i läkemedelsförmånerna.
NLT- gruppen rekommenderar landstingen:

Att inte förskriva Zostavax ® annat än i undantagsfall tills den omprövning
TLV just nu genomför avslutats och gjorts offentlig samt att nytt beslut om
vaccinet ska ges läkemedelsförmån vunnit laga kraft.
För NLT-gruppen
Anders Hallberg
Ordf NLT- gruppen
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
E-post: [email protected], www.skl.se
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan
Download