nervsystemet styr din kropp pp

advertisement
Nervsystemet styr din kropp
Sid. 272-303
NERVSYSTEMET
• Hjärna
• Ryggmärg
• Nerver
Nervsystemet ≈ enorm dator
• Ständig ström av elektriska
signaler till hjärnan
• Hjärnan tolkar/bearbetar
informationen → vi ser, hör,
känner…
• Hjärnan bestämmer hur vi ska
reagera, styr och samordningar
alla kroppens organ
SINNESORGANEN
• Våra ”antenner”. Tar emot signaler från
omgivningen
• Signalerna omvandlas till svaga elektriska impulser
• Impulserna leds i nerver till ryggmärgen eller
hjärnan
• När hjärnan tolkar dessa →MEDVETENHET!
CENTRALA NERVSYSTEMET
• Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen.
• Ryggmärgen innehåller nerver som leder information till och från hjärnan. De har
kontakt antingen med andra nervtrådar, muskelceller eller körtlar.
• En nerv är uppbyggd av fler nervbuntar. Varje nervbunt innehåller tusentals,
ibland upp till en miljon nervtrådar.
PERIFERA NERVSYSTEMET
• Perifera nervsystemet Nerverna
ute i kroppen som går till och från
hjärna och ryggmärg.
• Motoriska nerver och sensoriska
nerver
• Motoriska - leder till muskler och
som vid aktivering ger upphov till
muskelsammandragning.
• Sensoriska - leder nervsignaler
från sinnesorgan till hjärnan
NERVSYSTEMET
• Nervceller sitter
ihop i nätverk. De
överför signaler till
andra nervceller
vid synapserna.
Nervsystemet (youtube, engelska)
RYGGMÄRGEN
•
•
•
•
Ca 45 cm lång kanal
Skyddad av ryggmärgens kotor
Här sker omkoppling av impulser mellan hjärna och kroppen
Här finns även snabbkopplingar som ger upphov till reflexer
REFLEX
• Sensoriska nerver – leder impulser till hjärnan (kommer t.ex.
från sinnesorgan)
• Motoriska nerver – Skickar ut impulser från t.ex.
rörelsecentrum och styr våra rörelser
• Reflex - Sensoriska nerver kopplas direkt till motoriska
nerver till musklerna (genväg, passerar ej hjärnan)
• Konsekvens: Rycker bort handen innan hjärnan talar om att
det gör ont (ej viljestyrt!)
• Reflex (youtube, engelska)
HJÄRNAN
• Aktiv dygnet runt
– kräver mycket syre + näring
– kan inte lagra som musklerna!
– Skadas efter någon minuts
andningsuppehåll
• Skyddas av:
– Kraniet
– Hjärnhinnor
– Vätska
• Delas in i:
– Storhjärnan
– Lillhjärnan
– Hjärnstammen
HJÄRNAN
Plastic brain (Youtube, engelska)
HJÄRNANS FUNKTIONER
• Storhjärnan
bl.a. muskelrörelser,
känsel, syn, tal, lukt,
hörsel och minne.
• Först när hjärnan nås
av informationen blir
man medveten om
den.
• Lillhjärnan
Rörelser och balans.
• Hjärnstammen
Andning och
blodcirkulation.
STORHJÄRNAN
•
•
•
•
2 halvor (höger och vänster hjärnhalva)
Ihopkopplade via hjärnbalken
Består mest av nervceller
Grå barken:
–
–
Cellkroppar vid ytan. Veckad yta → många får plats.
Den tänkande delen. Här finns:
1.
2.
3.
•
De olika sinnenas centrum – medvetenhet!
Rörelsecentrum (skada → förlamning)
Talcentrum
Under finns axoner – vit substans
VÄNSTER OCH HÖGER
• Vänster hjärnhalva
Matematiskt begåvad
Talar
Läser
Skriver
• Höger hjärnhalva
Konstnärlig
Sjunger
Ritar
Målar
Fantasifull
Drömmande
Personlighet!
LILLHJÄRNAN
• Samordnar impulser från:
–
–
–
–
–
Ögon
Öron
Balansorgan
Muskler
Leder
• Påverkar muskelrörelserna
så att de blir mjuka och
riktiga
HJÄRNSTAMMEN
• Styr funktioner som vi inte påverkar med viljan:
– Kroppstemperatur
– Andning
– Blodtryck
• Här finns centra för sömn, hunger och törst
• Har ett nära samarbete med hypofysen (som
kontrollerar bl.a. utveckling, tillväxt samt
reproduktion)
• Har en förbindelse genom förlängda märgen till
benmärgen
MINNE
KÄNSEL
SYN
• 2 olika sorters minne
– Korttidsminnet
– Långtidsminnet
• Minnet lagras på flera olika
ställen samtidigt
• Associationsbanor: Då du går
från det ena minnet till det
andra
LUKT
DU BLIR ALDRIG FULLÄRD!!!
• Alla hjärnans nervceller bildas i fostret
• Varje dag dör 1000-tals celler.
• Förlusten kompenseras av ett stort outnyttjat
område i hjärnan – reserv!
• Varje gång hjärnceller dör ersätts de med att
ej aktiva aktiveras
• Det är viktigt att man ”håller igång” hjärnan
med inlärning! → Stimulering ökar antalet
kopplingar mellan hjärnceller
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards