Delbarhetsregler och primtal

advertisement
Delbarhetsregler
Namn:
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
2
12
22
32
42
52
62
72
82
92
3
13
23
33
43
53
63
73
83
93
4
14
24
34
44
54
64
74
84
94
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
6
16
26
36
46
56
66
76
86
96
7
17
27
37
47
57
67
77
87
97
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100
1. Markera alla tal som finns i
tvåans multiplikationstabell.
2. Hur kan man se på att tal om
det är delbart med 2?
2
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
2
12
22
32
42
52
62
72
82
92
3
13
23
33
43
53
63
73
83
93
4
14
24
34
44
54
64
74
84
94
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
6
16
26
36
46
56
66
76
86
96
7
17
27
37
47
57
67
77
87
97
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100
3. Markera alla tal som finns i
treans multiplikationstabell.
4. Hur kan man testa om ett tal
är delbart med 3?
3
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
2
12
22
32
42
52
62
72
82
92
3
13
23
33
43
53
63
73
83
93
4
14
24
34
44
54
64
74
84
94
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
6
16
26
36
46
56
66
76
86
96
7
17
27
37
47
57
67
77
87
97
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100
5. Markera alla tal som finns i
femmans multiplikationstabell.
6. Hur kan man se på att tal om
det är delbart med 5?
5
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
2
12
22
32
42
52
62
72
82
92
3
13
23
33
43
53
63
73
83
93
4
14
24
34
44
54
64
74
84
94
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
6
16
26
36
46
56
66
76
86
96
7
17
27
37
47
57
67
77
87
97
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100
7. Markera alla tal som finns i
tians multiplikationstabell.
8. Hur kan man se på att tal om
det är delbart med 10?
10
4
9. Markera alla tal som finns i
fyrans multiplikationstabell.
10. Markera alla tal som finns i
6 sexans multiplikationstabell.
trulscronberg.se
4
9. Markera alla tal som finns i
fyrans multiplikationstabell.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
2
12
22
32
42
52
62
72
82
92
7
11. Markera alla tal som finns i
sjuans multiplikationstabell.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
2
12
22
32
42
52
62
72
82
92
9
13. Markera alla tal som finns i
nians multiplikationstabell.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
2
12
22
32
42
52
62
72
82
92
3
13
23
33
43
53
63
73
83
93
3
13
23
33
43
53
63
73
83
93
3
13
23
33
43
53
63
73
83
93
4
14
24
34
44
54
64
74
84
94
4
14
24
34
44
54
64
74
84
94
4
14
24
34
44
54
64
74
84
94
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
6
16
26
36
46
56
66
76
86
96
6
16
26
36
46
56
66
76
86
96
6
16
26
36
46
56
66
76
86
96
7
17
27
37
47
57
67
77
87
97
7
17
27
37
47
57
67
77
87
97
7
17
27
37
47
57
67
77
87
97
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100
9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100
6
10. Markera alla tal som finns i
sexans multiplikationstabell.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
2
12
22
32
42
52
62
72
82
92
8
12. Markera alla tal som finns i
åttans multiplikationstabell.
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
2
12
22
32
42
52
62
72
82
92
11
9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100
1
11
21
31
41
51
61
71
81
91
3
13
23
33
43
53
63
73
83
93
3
13
23
33
43
53
63
73
83
93
4
14
24
34
44
54
64
74
84
94
4
14
24
34
44
54
64
74
84
94
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
6
16
26
36
46
56
66
76
86
96
6
16
26
36
46
56
66
76
86
96
7
17
27
37
47
57
67
77
87
97
7
17
27
37
47
57
67
77
87
97
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100
9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100
15. Markera alla tal som finns i
elvans multiplikationstabell.
2
12
22
32
42
52
62
72
82
92
3
13
23
33
43
53
63
73
83
93
4
14
24
34
44
54
64
74
84
94
5
15
25
35
45
55
65
75
85
95
6
16
26
36
46
56
66
76
86
96
7
17
27
37
47
57
67
77
87
97
8
18
28
38
48
58
68
78
88
98
9 10
19 20
29 30
39 40
49 50
59 60
69 70
79 80
89 90
99 100
16. Kan du finna mönster i ovanstående tabeller? Kan du komma på delbarhetsregler för dem?
trulscronberg.se
Primtal
Namn:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
1. Markera alla tal som finns i tvåans multiplikationstabell utom 2*1=2.
2. Markera alla tal som finns i treans multiplikationstabell utom 3*1=3.
3. Markera alla tal som finns i femmans multiplikationstabell utom 5*1=5.
4. Markera alla tal som finns i sjuans multiplikationstabell utom 7*1=7.
5. Det ska nu vara 25 stycken som inte är markerade. Ringa in dessa.
Dessa kallas för primtal. De kan inte delas med något annat än 1 och sig själva.
Med andra ord så finns det inte med i någon annan tabell än deras egen
multiplikationstabell.
6. Skriv upp alla primtal som är mindre än 100:
trulscronberg.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards