Vad är kongenitalt hjärtblock?

advertisement
 Sven‐Erik Sonesson ‐ Vad är kongenitalt hjärtblock? Informationsträff 8 oktober 2009 Hjärtblock är när den elektriska överledningen i hjärtat inte fungerar optimalt. Impulserna skall överledas från förmaken (där impulsen startar) ner till kammrarna för att skapa den sammandragning i hjärtat som får det att pumpa ut blodet i lungor och kropp. Vid AV‐block är överledningen blockerad. Det finns olika grader av AV‐block. AV‐block I – III, där AV‐block I är den mildaste varianten och AV‐
block III den allvarligaste. Vid AV‐block III överleds inga impulser via AV‐noden (mellan förmak och kammare) utan förmaken och kamrarna jobbar enskilt. Kamrarna går med ersättningsrytm, där celler i kamrarna har tagit över den elektriska försörjningen men i ett mycket långsammare tempo. AV‐block III på foster upptäcks ofta genom att man lyssnar på barnets puls (som då är låg), diagnosen fastställs sedan av specialist med ultraljud. C.a hälften av alla foster med AV‐block III har en samtidig svår hjärtmissbildning. Prognosen för dessa är dålig. Antikroppsmedierade hjärtblock uppkommer under c.a 1/10.000 ‐1/20.000 graviditeter. 20‐25% av dessa dör i livmodern. Kortisonbehandling har i några fall kunnat vända ett hjärtblock, men medför också risker för barn och mor. 
Download