Kap 3 Dylan Williams

advertisement
Att följa lärande
Kap 3 Dylan Williams
- Klargöra, delge och skapa förståelse för
lärandemål och kriterier för framsteg
Lärandemål
• Hur presenteras lärandemålen idag?
• Blir det ”mål för gallerierna”?
• Hur förstår eleverna sina lärandemål?
• Hur utvecklar vi denna förmåga hos
pedagogerna?
Lärandemål
• Tas med fördel fram tillsammans med eleverna
• Matriser är ett bra exempel där kvalitativa
lärandemål kan presenteras och tydliggöras.
• Viktigt att de inte blir för detaljerade så att målet
blir för ”snuttifierat”
Vilka är svårigheterna?
Förväxlat lärandemål
Förtydligande lärandemål
Kontext
Kunna skriva anvisningar om hur man
byter ett cykeldäck
Kunna skriva tydliga anvisningar
Byta ett cykeldäck
Kunna framföra argument för eller emot
att ta emot aktiv dödshjälp
Kunna framföra argument för eller emot
ett emotionellt laddat problem
Dödshjälp
Veta vad Imamen gör inom den islamiska
religionen
Känna till religiösa ledare plikter och
ansvar
Muslimske Imamen
Kunna sammanställa och analysera att
formulär om vem som röstar på
vilket parti
Konstruera frågeformulär och analysera
uppgifter
Politiska partier
Skapa ett experiment för att ta reda på i
vilken miljö gråsuggor trivs
Skapa rimliga tester för ett vetenskapligt
förhållningssätt
Livsmiljöer för gråsuggor
Skilj lärandemål från aktiviteter
• Vad ska eleverna lära sig idag? Inom
arbetsområdet?
• ” Idag ska vi göra det här…..” och nämner en
aktivitet i stället för ett mål
• Lätt att tänka ut roliga och intressanta aktiviteter
• Svårare att tänka ut vad de ska lära sig för
förmåga med aktiviteterna
Vad behöver man känna till?
• Uppgiftsspecifika matriser eller allmänna
matriser för ämnet?
• Produktfokuserade eller processfokuserade
kriterier?
• Officiellt språk eller elevvänligt?
• Praktiska tekniker för att konstruera lärandemål
Exempel
•
•
•
Lärandemål
- att skriva om en persons karaktär
Produktfokuserad
- Läsarna ska känna det som om de kände personen
du beskriver
Processfokuserad
- Beskrivningen innehåller minst två av dessa punkter
- Personens hobby och intressen
- Personens inställning till sig själv och andra
- Exempel på personens personlighetsdrag
- Exempel på vad personen tycker och respektive inte
tycker om
Praktiska tekniker
• Utgå från elevarbeten och låt eleverna diskutera kvalitén
på arbetet utifrån kriterier
- 5 labbrapporter och diskutera svagheter och styrkor.
Låt eleverna rangordna dem
- Låt grupperna redovisa
- Konstruera en matris utifrån de eleverna har sett som
styrkor i en bra labbrapport
- Sammanfatta i en lista ” så här ska vi inte skriva!”
• Läraren använder sin ämnesdidaktiska kompetens att
leda diskussionen i rätt riktning enligt kunskapskraven
Varför ägna tid åt detta??
• Eleverna har lätt att hitta fel och brister i andras
arbeten
• Därefter använder eleverna dessa kunskaper
när de själva gör sin labbrapporter
Ett exempel till
• Alla elever skriver en text om Sveriges politiska system
• Visa eleverna tre bra exempel som tidigare elever gjort
• Diskutera vad som är fördelarna i dessa tre arbeten
• Låt eleverna revidera och skriva om sina egna arbeten
utifrån resultaten av diskussionen
Slutsats
• Viktigt att kommunicera lärandemålen med
eleverna så att de förstår
• Eleverna måste förstå hur god kvalité ser ut
inom olika ämnen och arbeten. Ett bra exempel
att tydliggöra detta på är via elevarbeten
• Lärarna måste bygga upp en verktygslåda för
hur man kan konstruera lärandemål
• När lärandemålen är tydliga kan man som lärare
börja samla bevis för elevernas kunnande……
Pedagogiskt ledarskap
• Hur borde vi som pedagogiska ledare agera
utifrån detta?
• Göra klassrumsbesök med detta fokus?
• Hur ger vi pedagogerna feed-back utifrån denna
kunskap?
• Hur höjer vi pedagogernas kompetens inom
detta område?
• Hur ska ni och era piloter använda detta efter
nästa pilotträff?
Download