Svenska Axel Artroplastik Registret Ortopedkliniken Danderyds

advertisement
Skickas till: Svenska Axel Artroplastik Registret
Ortopedkliniken
Danderyds Sjukhus
182 88 DANDERYD
Fax: 08-755 14 76
_
SJUKHUS:________________
OP. DATUM: 20__ __ -__ __ -__ __
PERSON NR: __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __
DIAGNOS:
(En el. flera)
ICD 10 Nr:
 Man
 Kvinna
SIDA:  Höger  Vänster
Artrit:
 RA
 Juvenil RA
 Psoriasis
 Annan:_______________
Artros:
 Primär
 Sekundär
 Annan:______________________________
Fraktur:
 Färsk < 2v  Färsk > 2v
 Felläkt
 Pseudartros  Läkt
 Cuffartropati
 Caputnekros
 Annan diagnos:____________________________________________________________
Tidigare ingrepp:
(Ett el. flera)
 PRIMÄR PROTES OP
 Inget
 Stabiliserande ingrepp
 Synovektomi
 Interpositionsartroplastik
 Osteosyntes
 Cuffrekonstruktion
 Artroplastik med protes
 Subakromiell dekompr.
 Extraktion av protes
 A-C ledsresektion
 Operation p.g.a. infektion
 Artroskopisk operation
 Tidigare ingrepp utfört, men okänt vilket
 Annat Ingrepp:_____________________________________
OP KOD: NBB___9
 REOPERATION
ORSAK:
(till reop.)
OP KOD: NBC___9
(Extraktion : NBU___9, Annan:__ __ __ __ __ )
Luxerad protes:
 Uppåt
 Nedåt
 Framåt
 Bakåt
Proteslossning:
 Humerus komponent
 Glenoid komponent
 Glenoid attrition
 Infekterad protes
 Protesnära fraktur
 Annan orsak:_________________________________________________________________
Typ av reop: (En el. flera)
Primär protestyp (namn):_________________
Primär operation år:___________________
Primärt op sjukhus:____________________
 Extraktion av stam
 Subakromiell dekompr.
 Insättande av stam
 A-C ledsresektion
 Byte av modulärt caput
 Cuffrekonstruktion
 Extraktion av glenoid
 Refixation av tuberklar
 Insättande av glenoid
 Excision av benfragment
 Reposition av lux. protes
 Operation p.g.a. infektion
 Artroskopisk operation
 Osteosyntes av fraktur
 Övrigt:___________________________________________
OPERATIONSDATA:
Protes:  Neer 3
 Nottingham (enbart)
 Neer-modular  Nottingham (stam+)
 Copeland
 Bi-polar
 ____________  Bio-modular
 ________________________
 Total
 Global Advantage
 Global FX
 Polarus
 Bigliani-Flatow
 _________________
 Bipolär
PROTESTYP
 Hemi
STAM:
 Modulär
 Cementerad
CAPUT:
 Konventionellt
 Extra offset
 Annan:______________________________
 Asymmetriskt
 Enbart ytersättning
GLENOID:
Förankring:
 Helplast
 Köl
 Pegs
 Cementerad
 Annan:________________
 Annan:________________
 Monoblock
 Cementfri
 Annan:________________
 Utan stam
 Annan:________________
 Metallbackad
 Skruvad
 Cementfri
CUFFREKONSTRUKTION
 Ja  Nej
SUBAKROMIELL DEKOMPRESSION
 Ja  Nej
BICEPS TENOTOMI
 Ja  Nej
PLATS FÖR IMPLANTAT ETTIKETTER:
 Cup
 Aequalis-Tornier
 Aequalis frakturstam
 Delta-3
 Anatomical shoulder
 ____________________
A-C LEDSRESEKTION
OSTEOSYNTES
BICEPS TENODES
 Ja  Nej
 Ja  Nej
 Ja  Nej
Svenska Skulder- och ArmbågsSällskapet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards