Socialarbetaren och den offentliga debatten

advertisement
Socialarbetaren och den
offentliga debatten
Ulla-Carin Moberg
Chef för Verksamhetsstöd/kommunikationschef
Social resursförvaltning
Social resursförvaltning
Förvaltningsdirektör
Michael Ivarson
Ekonomi
Jonas Lundqvist
Tillståndsenheten
Annelie Silvander
HR
Nicoline Blidberg
Verksamhetsstöd
Ulla-Carin Moberg
Boende och
socialjour
Stöd till familjer
och individer
Malin Östling
Marie Larsson
Funktionsstöd
Integration
Ingela Johansson
Helene Holmström
Social
utveckling
Lotta Lidén-Lundgren
2
Offentlig debatt
Medborgardialog
av olika slag
Seminarier/
debatter
Konventionella medier
Sociala medier
Varför bry sig om medier?
• För att medier sätter dagordningen för vad som är viktigt i
samhällsdebatten
• För att värna demokratin
• För att nå brukare
• För att skattebetalarna har rätt att veta hur vi jobbar
• För att det är bra att vi blir granskade
Mediers uppdrag
• Informera
• Kommentera
• Granska
Mediers dramaturgi
• Polarisera
• Personifiera
• Pilesera (spetsa till)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Redovisande
journalistik
Nyhetsjakt
Grävande
journalistik
Så här jobbar vi i Social resurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
En pressansvarig men ingen presstalesman/kvinna
Alla får uttala sig i media men man måste inte
Fyra kommunikatörer centralt
Systematik kring medial uppmärksamhet
Handbok för medier
Anvisningar för sociala medier
Kommunikationspolicy
Introduktion med alla chefer om media
Aktiva i medier
Medieanalys
Några exempel…
På hur medierna funkar, eller inte funkar,
när det gäller socialt arbete
Kvällspress
• GT Ingress: Nu kan GT avslöja att pengarna gått till tårtor,
märkesvaror och inköp i en av stadens mest exklusiva
köksbutiker”.
• Efter att faktafel tagits bort: Nu kan GT avslöja att pengarna gått
till en tårta och ett köp av en riskokare i en av stadens
köksbutiker
Uppdrag Granskning
Uppdrag Granskning igen
Forskning om Uppdrag Ganskning
• Avhandling, Magnus Danielsson JMK, Stockholm, 2016
• Dramaturgin lika viktig som innehållet. Redaktionen har köpt in en
dramaturgisk konsult.
• Slarv med skattemedel vanligt tema. Inkompetens, okänslighet och
bedräglighet viktiga typer av normbrott.
• Rättsnarrativ med känslofokus
• Man driver en tes istället för att testa hypoteser
• Roller: Hjälte, skurk, uppdragsgivare, expert, etc
• Vård och omsorg mest granskat. Medierna själva minst granskat
• När det gäller expertrollen är det oproportionerligt få som kommer från
vård och omsorg men opropotionerligt många som kommer från media.
Sociala medier
Filmer
Lite lärdomar
•
•
•
•
•
Förvänta er inte kärlek från medierna
Att något blivit värre är lättare att få spritt i medier
Ju högre upp i hierarkin du är desto hårdare press
Frivilligsektorn är till skillnad från soc oftast ”god”
Det ställs sällan krav på ansvarstagande från våra brukare –
men däremot förstås på oss tjänstemän
• Leverera fakta
• ”Bonda” med forskning
Tack för mig!
Download