Fördjupning Buddhism

advertisement
Fördjupning Buddhism
Heliga platser
Det finns många heliga platser dom flesta ligger i norra Indien där Buddha
föddes och levde.
Religionens heliga skrifter
Tipitaka. Tipitaka består av många skrifter som är sammanfattade i tre och
dom är Vinaya reglerna för munkarna och klostren, suttapitaka är om
buddhas liv och berättelser, abhidhamma-pitaka försöker få en att förstå.
Levnadsregler
Buddhismen handlar om sin väg till upplysning så det finns inga riktiga regler.
Inom buddhismen får man alltså välja vad man ska göra, om man vill nå
nirvana (upplysning) eller inte och vad man ska äta. För att nå upplysning
behöver man få bort allt egoistiskt som finns inom en och man behöver
släcka livstörsten. Man får bort det genom att leva inte rikt eller fattigt utan
medelmåttigt. Många mediterar för att nå upplysning och följer vissa tips om
hur man ska nå nirvana. Dom ända som har regler är munkarna och
nunnorna, men man väljer om man vill vara det. Dom ända reglerna är att
inte döda eller skada med avsikt, att inte stjäla eller lura till sig annans
ägodelar, inte vara otrogen, att använda saker som gör att man tänker klart
t.e.x droger och alkohol.
Hur utövar man religionen
Högtider. Vesak sker under maj fast när det sker är olika. Vesak firas i maj för
buddha föddes, då han nådde upplysning och parinibbana (den slutliga
frigörelsen). Kathina. Under regnperioden är vassa som är en del av kathina.
Lekmännen säger att om munkarna gör vassa (får bara vara på klostrets
område och man mediterar mycket) så får dom nödvändiga medel (mat,
dryck, kläder, husrum, medicin).
Ritualer
Dop. Buddha sa aldrig att barnen behövdes döpas, men många buddhister
väljer att göra det i alla fall. I ett dop inom buddhismen så skvätter en munk
lite heligt vatten på huvudet och säger sedan en välsignelse.
Konfirmation. Konfirmation inom buddismen är så att pojkar får bo med
munkar och bo som dom i tre månader.
Bröllop. Det står ingen stans i religionen att man måste gifta sig för att leva
tillsammans. Gifter man sig så är det inte knutet i religionen och vilka regler
man är olika beroende på vilket land man är i.
Begravning. Innan personen dör kommer munkar till
den döende och man försöker få den döda att finna
harmoni. Buddhister begravs sällan utan oftast
kremeras dom. Buddhister kremeras oftast i ett
kloster. Inom buddhismen är döden början på något
nytt, kanske når den döde nirvana eller så återföds
den döde personen.
Symboler
http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Dharma_Wheel.svg
Hjulet. Inom buddhismen är en symbol hjulet.
Hjulet symboliserar livets kretslopp. Det är fyra
pinnar på hjulet som går från mitten och ut och dom symboliserar den
åttafaldiga vägen.
Lotusblomman. Inom buddhismen är lotusen en symbol för andlig
utveckling. Den menar att en lotus som luktar gott kan växa upp på en
stinkande landsväg och det menas med att man kan bli upplyst utan att
området man bor på spelar någon roll.
Tre onda rötter. Dom tre onda rötterna berättar om vad som gör att man
stannar inom livets kretslopp. Begär (tuppen), hat (ormen), okunnighet
(grisen).
Likheter och skillnader
En sak som är annorlunda med buddhismen är att det inte finns någon gud.
En likhet är att i både hinduismen och buddhismen finns livets kretslopp och
att man vill nå nirvana (hinduism Braham).
Man kan alltså säga att inom buddhismen tror man på ett liv efter döden och
det gör man i nästan alla religioner.
Inom buddhismen och hinduismen så mediterar man vilket man inte gör inom
islam, judendom och kristendom.
Inom många religioner så kan man få ett straff om man inte följer guds ord
och man kan får ett sämre liv men inom buddhismen ansvarar man själv för
sina handlingar.
En likhet är att inom buddhismen har man heliga skrifter vilket man har inom
många andra religioner också t.ex. kristendomen.
Vad hette Buddha egentligen och varför blev han senare i livet kallad
Buddha? Buddha betyder den upplyste och han blev upplyst.
Vad var det som gjorde att Buddha började söka livets mening? Lyxlivet
tillfredsställde inte buddha och han började att söka efter livets mening.
Vilka är ”de fyra ädla sanningarna” som buddha kom fram till?
1. Allt liv är ett lidande.
2. Lidandet orsakas av livstörst.
3. Att släcka livstörsten.
4. Att följa den åttafaldiga vägen till nirvana.
Varför är hjulet en buddhistisk symbol?
Hjulet symboliserar livets kretslopp och dom åtta pinnarna symboliserar den
åttafaldiga vägen.
Vad är en bodhisattva? Är det något alla buddhister tror på? Bodhisattva är
en person som kan gå in i nirvana fast dom väljer att återfödas och hjälpa
andra att nå nirvana. Alla buddhister tror inte på att det finns bodhisattvor.
Hur går det till då en lama återföds i Vajrayanatraditionen? Andra lamor och
munkar letar upp laman som har föds. Man letar efter instuktionerna laman
gett när personen levde och sedan efter dom instruktionerna letar man upp
laman och sedan gör man tester för att kolla och det är laman.
Vem är Dalai Lama? Dalai lama är ledaren för alla lamor och han uppfattas
som en gud.
Beskriv zen-buddhismen. Vad är speciellt för den? Inom zen-buddhismen är
meditation i fokus och man mediterar för att nå nirvana.
Nämn någon buddhistisk text och dess innehåll. Vinaya. Reglerna för munkar
och nunnor.
Beskriv högtiden Vesak. Vad firas? Vesak firas i maj och då firar man att
buddha föddes, han nådde upplysning och han nådde parinibbana.
Var i världen praktiseras buddhismen idag? Mest i sydöstra Asien.
Hur ser buddhister på atman och reinkarnation? Jämför med hinduismen.
Båda religionerna tror på reinkarnation (återfödelse). Inom buddhismen så
överförs själen till en ny kropp när man dör men inom buddhismen så gör
energin av den ena själen att den nya själen blir till.
Vad innebär nirvana? Nirvana är det målet inom buddhismen och det är dit
man vill komma. När man når nirvana så slutar man att föadas på nytt.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards