Information om din faktura på årlig avgift för livsmedelskontroll

advertisement
Följebrev till faktura
februari 2014
Information om din faktura på
årlig avgift för livsmedelskontroll
Du har fått en faktura för att du hanterar livsmedel i din verksamhet. Alla livsmedelsverksamheter i Sverige betalar en årlig avgift för livsmedelskontroll.
I Göteborg är det vi på miljöförvaltningen som gör kontrollen. Vår uppgift är att kontrollera
att den mat som säljs och serveras är säker att äta och att kunderna får rätt information om
maten.
Här får du svar på några vanliga frågor vi får om fakturan.
Jag har ingen livsmedelsverksamhet
längre. Ska jag betala ändå?
Det är du som äger verksamheten den 1 januari
som ska betala avgiften för det år som fakturan
gäller. Det måste du göra även om du planerar att
sälja eller stänga verksamheten. Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare före årsskiftet är
det viktigt att du meddelar oss detta så fort som
möjligt.
Vad betalar jag för?
Du betalar din årsavgift i förväg för den kontroll
som vi kommer att göra i din verksamhet.
I kontrolltiden ingår bland annat inspektörens
besök och tid för att planera kontrollen. Alla
verksamheter får inte besök varje år. Detta kan till
exempel bero på låg risk i verksamheten vilket ger
mindre kontrolltid och därmed en lägre avgift.
Hur har ni räknat ut min årliga avgift?
Vi delar in alla verksamheter i riskklasser och
erfarenhetsklasser för att få fram hur mycket
kontroll var och en behöver. Om du dessutom
märker livsmedel behöver vi extra tid för att kontrollera det. När vi räknar ut din avgift använder vi
de uppgifter som du har lämnat till oss. Därför är
det viktigt att du meddelar oss om din verksamhet
har förändrats.
Din riskklass beror på vad du gör och hur stor din
verksamhet är. Har du till exempel en stor butik
med delikatessavdelning behöver vi göra mer kontroll än om du har en godisbutik. Om du lagar mat
till känsliga personer, som exempelvis
förskolebarn eller äldre, innebär det också mer
kontroll. Riskklassen visas på fakturan med en
siffra från 1-8, där 8 betyder lägst risk.
Din erfarenhetsklass beror på hur vi bedömer
att din verksamhet fungerar vid våra kontroller.
Om din erfarenhetsklass har ändrats sedan förra
året beror det på att vi har bedömt att behovet av
kontroll i din verksamhet har ökat eller minskat.
Erfarenhetsklassen visas på fakturan med en
bokstav från A till C, där A betyder minst
kontrolltid. De flesta verksamheter har erfarenhetsklass B.
Din kontrolltid, det vill säga antal timmar som
står på fakturan, beror på vilken riskklass och
erfarenhetsklass din verksamhet har fått samt om
du märker livsmedel.
För att räkna fram din årliga avgift
multiplicerar vi antalet kontrolltimmar med miljöförvaltningens taxa för livsmedelskontroll som är
1 100 kronor per timme.
Mer information om riskklassning och avgifter
för livsmedelskontroll finns på
www.goteborg.se/avgifterforlivsmedelskontroll.
Miljöförvaltningen
Box 7012, 402 31 Göteborg
Epost: [email protected] • www.goteborg.se
Jag är inte nöjd med ert beslut om årlig
avgift. Hur gör jag för att överklaga det?
Du har rätt att överklaga vårt beslut om riskklassning, kontrolltid och årsavgift. Senast tre veckor
efter att du fått fakturan med beslutet måste vi ha
fått ditt överklagande med dessa uppgifter:
Har du fler frågor?
•
Skicka dina frågor med e-post till
[email protected]
Tala om vilken verksamhet det gäller och fakturanummer så är det lättare för oss att svara.
•
•
•
Företagets namn, postadress och telefonnummer.
Fakturanummer (se högst upp till höger på
fakturan).
Vilken ändring du vill ha av beslutet.
Varför du vill att vi ska ändra beslutet.
Överklagandet ska undertecknas av dig eller ditt
ombud, skriv namnförtydligande under
underskriften. Skicka det till Miljöförvaltningen,
Box 7012, 402 31 Göteborg eller lämna in det till
oss på vår besöksadress Karl Johansgatan 23.
Har du andra frågor om din faktura på avgift
för livsmedelskontroll är du välkommen att
kontakta oss.
Du kan också ringa oss på 031-368 37 50.
Telefonen kommer att vara öppen under
följande två perioder:
· 14 februari – 7 mars
· 27 mars – 11 april
Telefontid vardagar klockan 8.30-16.30, utom
den 24 februari då vi har telefonen öppen
extra länge, klockan 7.00-19.00.
Om du överklagar behöver du inte betala denna
faktura. Vi kommer att skicka ut en ny faktura när
ditt överklagande har prövats.
P
S
Vi kanske ringer dig!
Vi vill veta vad du tycker om informationen i det här brevet och på fakturan. Därför kommer vi
genomföra en kundundersökning under perioden 24 februari till 10 mars. Vi kommer att fråga
några slumpvis utvalda verksamheter. Du kanske är en dem som vi kommer att ringa.
Download