ANMÄLAN till Polismyndighet Bedrägeri avseende

advertisement
ANMÄLAN till Polismyndighet
Anmälan skickas in till
närmaste polismyndighet
Datum (År, månad, dag)
Målsägare: (företaget)
(juridisk person):
Org.nr.
Adress:
Telefon:
Försäkringsbolag:
Anmälare: (du som gör anmälan)
Namn:
Titel:
Org.nr.
Adress: (arbetsgivare)
Telefon:
Brott:
Bedrägeri avseende bluffakturor, brottskod 0912
Brottstid: (när fakturan kom)
År
Mån
Dag
Brottplats: (adress dit fakturan kom)
Bedrägligt företag:
Namn:
Org.nr.
Adress:
Telefon:
Till vilket konto skulle pengarna utbetalas?
Plusgiro:
Bankgiro:
Vad avser fakturan?
Annons i tryckt publikation
Annons på Internet
Domänregistrering
Telespärr
Annat (vad?) ………………………………………….
Varumärkesskydd
Har någon kontakt med företaget förekommit? (ex telefonkontakt, faxat beställningsunderlag)
Ja
Nej
Har fakturan bestridits till företaget?
Ja
Nej
Övriga uppgifter i ärendet:
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards