Uppgifter till filmen ”Historien om ett”

advertisement
Namn och klass:……………………….
Innehållet i filmen Historien om ett går att koppla till följande centrala innehåll och förmåga i
kursen Matematik 1b.
Centralt innehåll
 Egenskaper hos mängden av heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och
delbarhet.
 Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
Relevansförmåga
 Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett
yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
Uppgifter
1. Beskriv direkt på papprets baksida något eller några avsnitt ur filmen som du tyckte
var intressanta. I din beskrivning ska ett historiskt sammanhang tas upp.
2. Beskriv vad avsnittet (eller avsnitten) du tyckte var intressant har haft för relevans för
andra ämnen än matematik, något yrke och samhällsutvecklingen.
Betygssteg
Betyget E: Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse
inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan
eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
Betyget C: Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till
dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria.
Dessutom kan eleven föra välgrundade resonemang om exemplens relevans.
Betyget A: Genom att ge exempel relaterar eleven något i några av kursens delområden till
dess betydelse inom andra ämnen, yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria.
Dessutom kan eleven föra välgrundade och nyanserade resonemang om exemplens
relevans.
Download