13 Läkemedelshantering för äldre (Linda Grahn, kommunapotekare)

advertisement
Linda Grahn,
Kommunapotekare
Norrbottens läns landsting
[email protected]
0920-284841
Kommunapotekare
• Kommunal hälso-/ och sjukvård har tillsammans med
primär- och slutenvård, ett stort ansvar för att
säkerställa att de äldre patienterna får en god
läkemedelsbehandling.
– Kommunapotekaren ska samverka med kommunal hälsooch sjukvård och primärvård.
• Kommunapotekarprojekt: augusti 2013 – maj 2014
– Samarbete mellan kommunförbundet och landstinget
Utbildning Äldre och läkemedel
• Utbildning Äldre och läkemedel
– Riktad till undersköterskor och övrig vårdpersonal
– Utbildningstillfällen runt om i hela Norrbotten
• Vad händer i kroppen när vi blir äldre och hur påverkar det
läkemedel
• Vilka läkemedel är olämpliga till äldre och varför
• Läkemedelsbehandling (kortfattat) vid
–
–
–
–
–
Sömn
Smärta
Oro
Depression
BPSD
• Icke-farmakologisk behandling vid ovan nämnda tillstånd
Genomförda utbildningstillfällen så här
långt…
• Besökta orter hittills:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Boden (6 utbildningstillfällen)
Överkalix (2 utbildningstillfällen)
Övertorneå (2 utbildningstillfällen)
Haparanda (4 utbildningstillfällen)
Kalix (4 utbildningstillfällen)
Arjeplog (2 utbildningstillfällen)
Arvidsjaur (4 utbildningstillfällen)
Jokkmokk (2 utbildningstillfällen)
Älvsbyn (2 utbildningstillfällen)
Kiruna (8 utbildningstillfällen)
Vittangi (2 utbildningstillfällen)
Läkemedelsgenomgångar
• Stödja kommunerna i arbetet med
läkemedelsgenomgångar i kommunal hälso- och sjukvård
i samverkan med primärvård och sjukhusvård
– igångsättande av struktur för läkemedelsgenomgång i
kommunerna.
– genomföra läkemedelsgenomgångar
– samverka med läkare i primärvård/sjukhusvård samt
klinikapotekare
Läkemedelsgenomgångar
• Möte med sjuksköterskor runt om i kommunerna
– Kartlägga behov av stöd i de olika kommunerna
• Läkemedelsgenomgångar i team-modell
– Läkare, sköterska, kontaktperson/undersköterska och apotekare
– På plats eller på distans
• Konsultation kring svårare patienter
– Second opinion
• Stöd för att upprätta rutiner kring läkemedelsgenomgångar
Övrigt…
• Kontaktperson gällande läkemedelsfrågor
• Inreda läkemedelsrum i ATC-kodsordning + ATCkodsutbildning för sjuksköterskor
• Föreläsning för allmänheten
– PRO-förening, Samvaron
• Samordnare - Läkemedel
”Bättre liv för sjuka äldre”
• Statistik till hälsocentraler i Piteå-området tillsammans
med ordförande för Läkemedelskommittén
– Presentera hälsocentralens statistik, diskussion kring
förbättringsområden
Tack!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards