Schizofreniföreningen i Skåne och Intresseföreningen för schizofreni

advertisement
Schizofreniföreningen i Skåne
och Intresseföreningen för schizofreni i Lund.
Till
Ordförande i Socialnämn i respektive kommun.
De allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades situation har varit i fokus för
samhällsintresset under en längre tid. Deras situation har bl a på regeringens
uppdrag granskats av psykiatrisamordnaren Anders Miltom och varit föremål för
en rad initiativ och uppföljningar av Socialstyrelsen senare år.
Under våren 09 har regeringen förelagt riksdagen en samlad bild med förslag
som långsiktigt skall förbättra situationen för den aktuella gruppen och deras
anhöriga.
Mot denna bakgrund har vi beslutat att göra kommunvisa uppföljningar av
situationen både för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras
anhörig inom respektive kommuner.
Vi har utarbetat ett frågebatteri, bifogas, som vi hoppas att Ni hjälper oss med
att besvara.
Ella Jacobsson och undertecknad (Representanter för Intresseföreningen för
schizofreni i Lund och Schizofreniföreningen i Skåne) har sedan för avsikt att
personligen besöka Er kommun för att dels inhämta svaren på våra frågor och
dels om möjligt sammanträffa med Ordförande i Socialnämnden och
Socialchefen el motsvarande.
Vi hoppas att Ni har möjlighet att träffa oss under ett par timmar någon gång
under tiden augusti – november för ett samtal rörande de allvarligt psykiskt
sjuka/funktionshindrades och deras anhörigas situation i kommunen.
Vi återkommer senare via mail till ordförande i Socialnämnd/motsvarande för
att om möjligt bestämma tid för sammanträffande.
Vänliga hälsningar
1 Harald Wilhelmsson
Ordförande i Schizofreniföreningen i Skåne
Svar angående lämplig tid kan sändas till
Mail [email protected] Telefon 0413-552127 o 0708-146242
2 
Download