Weinklassicism

advertisement
Wienklassicism
Av: Mira, Emma, Ella
Bakgrund
• Wienklassicism är en stilbenämning inom klassisk musik.
• Den kallar Wienklassicism för att den oftast förknippas med tonsättare i
Wien.
• Präglades av Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozarts och Ludwig
von Beethoven.
• Anses omfatta senare hälften än 1700 talet, och in på första fjärdedelen
av 1800 talet.
Musiken
• Wienklassicismen är en stil som är
elegant och enkel.
• I barocken spelade man oftast i
polyfon, som gjorde musiken väldigt
tung.
• Under klassicismen blev melodierna
kortare.
• Orkestrarna växte och Pianot ersatte
cembalon till en stor del.
• Inom klassisk musik används
stråkinstrument, blåsinstrument,
slagverk och tangentinstrument.
Joseph Haydn
• Föddes 31 mars 1732 i Österrike.
• En av de främsta företrädarna av
Wienklassicismen.
• Uppfann symfonin.
• Han var både Mozarts och
Beethovens lärare.
Wolfgang Amadeus Mozart
• Född 27 januari 1756 i Österrike.
• Var en tonsättare, pianist och violinist.
• Väldigt viktig för Wienklassicismen och en
av de största namnen inom musikhistorien.
• Började spela och komponera i 4års åldern.
• Åkte på en Europaturné med sin pappa och
syster.
• Dog när han var 35 år.
Ludwig von Beethoven
• Född 16 december 1770 i Tyskland.
• Gav sin första konsert som 8 åring.
• Flyttade till Wien som 20 åring och
studerade med Joseph Haydn som lärare.
• Skrev symfonier som var mäktigare än
Haydns och Mozarts.
• Fick nedsatt hörsel som 30 åring.
• Ledde musiken in i nästa epok, romantiken.
Påverkan i samhället
• Förritiden förekom oftast den klassiska musiken det högt klassade
samhället.
• I dagens samhälle används klassisk musik för det mesta i filmer, reklamer
osv.
• Klassisk musik förmedlar känslor, t.ex. romantik och spänning.
• Idag är klassisk musik viktigare än vad man kan tro.
Källor
• Wikipedia.se
• Musikhistoria.se
Download