FAMILJ Fritillariidae – bägargroddar

advertisement
2
• nationalnyckeln till sveriges flora och fauna
levnadssätt Atlantgrodd livnär sig mest av
växtplankton, t.ex. små kiselalger (diatoméer) som
finns i de övre skikten i havet. Arten lever helt och
hållet som plankton och behåller sin rörliga, ryggsträngsförsedda svans under hela sin korta livstid.
Fortplantningen går till så att spermierna släpps ut
först med utströmmande vatten. Därefter brister
kroppsväggen, varvid djuret dör och äggen hamnar i
det omgivande vattnet. Befruktningen sker i den fria
vattenmassan.
utbredning Atlantgrodd är en kallvattensart. Den
lever i de övre skikten i tempererade och arktiska hav,
Oikopleura labradoriensis sedd framifrån (t.h.) och från
­sidan (t.v.). De vitaktiga partierna omfattar både gonaderna
och magen.
familj
stam
understam
ordning
familj
släkte
Chordata
Tunicata
Appendicularia
ILLUSTRATION: JAN-ÅKE WINQVIST
EFTER EN ORIGINALILLUSTRATION AV PER R. FLOOD
n a m n g i v n i n g Oikopleura labradoriensis Lohmann, 1892.
Ergebnisse der im Atlantischen Ozean Plankton-Expedition
der Humboldt-Stiftung, 1889 1A: 139–149. Synonym: Oikopleura chamissonis Mertens, 1831.
Etymologi: labradoriensis (lat.) = från Labrador, där arten
påträffades första gången.
Uttal: [Ojkoplévra labradoriénsis]
A relatively large species; trunk length 1–2(–3)
mm, tail length 3–5 mm, house diameter c. 1 cm. Tail elongate and rounded at apex, with a single longitudinal row
of c. 20 small subchordal cells among the strong and stout
muscle fibrils on the right side. A cold water species found
in the Atlantic and Pacific oceans. During winter and spring
it may reach down to the central North Sea, Skagerrak and
the Swedish West Coast.
k e y fa c t s
Fritillariidae – bägargroddar
Familjen Fritillariidae omfattar lite mer än 30 arter.
De flesta lever i tempererade eller tropiska hav, men
det finns också några arter i nordliga hav. Flertalet av
de nordliga arterna har låg populationstäthet, men
i andra områden kan de fläckvis uppträda i enorma
mängder. Bägargroddar lever i de övre, solbelysta delarna av haven, där det finns gott om växtplankton.
Individer av bägargroddar i sina hus.
Djuren filtrerar näringspartiklar och
växtplankton ur havsvattnet.
t.ex. i norra Atlanten och norra Stilla havet. Även om
arten aldrig förekommer i stort antal påträffas den
regelbundet under vintermånaderna i Nordsjön, Skagerrak och längs Sveriges västkust.
Bålen hos bägargroddar är slank, spolformig eller
tilltryckt från rygg- och buksidan. Det enda paret
gälöppningar mynnar framför analöppningen, utan
någon rörformig förbindelse med överhuden (epidermis). Munöppningen saknar den undre, något utskjutande flik som kallas underläpp och finns hos familjen
Oikopleuridae.
Download