Från sociala hänsyn i upphandlingen till samhällseffekt

advertisement
Från sociala hänsyn i upphandlingen
till samhällseffekt
HI-dagen 14 juni 2017, Dagmar Gormsen, Skanska
Kom ihåg detta från idag
− Sociala investeringar är lönsamma
− Engagerad samverkan mellan aktörer är nyckeln
− Kvalitet före kvantitet – rätt förutsättningar behövs
Varför arbetar vi med praktikplatser?
1. Skanskas kompetensförsörjning
2. Uppfylla kundkrav och möta samhällets behov
Social hållbarhet –
en prioriterad fråga i samhället
En resa till Örebro
− Vivalla – en stadsdel från 1970-talet med stora
renoveringsbehov
− Stora sociala utmaningar
− ÖrebroBostäder (ÖBO) tog ett helhetsgrepp om upprustning av
hela stadsdelen – miljömässigt, socialt och ekonomiskt
− Krav från politiken att entreprenören ska bidra till sysselsättning
av arbetslösa i projektet = Skanskas boendebyggare
Hur många har kommit i arbete?
Antal
praktikanter
I arbete hos
Skanska
eller UE
I arbete hos
andra
arbetsgivare
Utbildning
eller
validering
Oktober
2015
50
14
9
3
Mars 2017
67
19
12
4
Vivalla – samhällsekonomisk analys
http://www.skanska.se/vivallarapport/
Många enskilda aktörer och hela
samhället är vinnare
60
50
40
Miljoner kronor 30
Kommun
Produktionsvärde
20
10
0
0
2
4
6
År efter genomförd insats
8
10
Dialogprocess för systematiskt arbete
Börja här!
Utvärdera och följa
upp nytta
Tillämpa i projekt
Dialogen om
gemensamt
värde
Sociala mål för
byggprojektet
Sociala lösningar
Samverkan är en nyckelfaktor
SKANSKA
KUND
Praktikanten
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Projektets förutsättningar
Skanska:
Önskemål
kund/samhällsbehov:
Lärlingar
Högskolepraktikanter
Skanska-gymnasiet
Sommarjobbare
ILP
med mera
Praktikanter
Visstidsanställda
Lärlingar
Byggprojekt
Bred involvering och samarbete
Totalentreprenör:
Arkitekt:
Landskapsarkitekt:
Konstruktör:
Rivningsentreprenör:
Beställaren
Hus
Markentreprenör:
Sten & plattentreprenad
Mark
Putsentreprenör:
Kontorsstädning:
Rörentreprenör:
Målerientreprenör:
Ventilation:
Elentreprenör:
Plåtarbeten:
Butik:
Butik:
Lärdomar från våra projekt
− Det handlar om människor
− En gedigen insats tar tid och kräver arbete
− Kund – entreprenör – Arbetsförmedling,
alla tre behövs
Resan fortsätter!
− Hur skapar vi incitament och
rätt förutsättningar för att
göra framgångsrika insatser i
flera dimensioner?
Tack!
Download