Religionskunskap 1
Examination ETIK
Centralt innehåll Religionskunskap 1
Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur
dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott
liv och ett gott samhälle kan vara.
E
Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska
teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda
dem för att ge enkla argument i någon fråga.
C
Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier
och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge
välgrundade argument i någon fråga.
A
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några
normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av
modellerna och använda dem för att ge välgrundade och nyanserade
argument i några frågor.
Text: Arial
Storlek: 12
Radavstånd: 1,5
Antal ord: 300-500
Maila till: [email protected]
Inlämning: Senast onsdagen den 8 februari
Uppgift
Läs det centrala innehållet och kunskapskraven ovan så att du förstår dem. Läs
sedan texten nedan och ge ditt svar till problemet. Du ska argumentera för ditt eget
sätt att se på problemet men också välja en av de etiska modellerna som vi har
pratat om. Beroende på ditt betygsmål så ska ditt svar innehålla olika saker. Därför är
det viktigt att du förstår innehållet i kursen och kunskapskraven.
Religionskunskap 1
Examination ETIK
Ett etiskt dilemma
Anders, 25 år, dör i en tragisk motorcykelolycka. Ett stort antal människor står i kö för
att få friska organ transplanterade, men Anders föräldrar vill inte att läkarna genast
ska börja skära och gräva i Anders kropp. De har egentligen inga rationella skäl, utan
mer känslomässiga skäl för sitt ställningstagande. Kan du förstå dem?
Om någon närstående till dig skulle förolyckas, vore det självklart för dig att tillåta
donation? Och är du själv beredd till det när du dör? Finns det organ som är
otänkbara för dig att ge bort? Låt säga att forskare i framtiden kommer att kunna
transplantera hjärnan?
Lycka till!
MT