Åk 7 Inlämningsuppgift fredagen den 20/3: Romarriket Grundboken i

advertisement
Åk 7 Inlämningsuppgift fredagen den 20/3: Romarriket
Grundboken i Historia SOL 4000 s.100 – 103
1. Vad hette kartagernas berömde fältherre och vad hette platsen för hans stora seger 216
f.Kr.?
E C
2. Hur gjorde den berömde fältherren för att besegra romarna?
E C A
3. Vad kallas de krig romarna och kartagerna utkämpade, och varifrån kommer namnet?
E C
4. Vad betyder ”Mare Nostrum”?
E
5. Förklara ordet ”provinser”.
E C
6. Hur kunde riket växa så enormt och bli ett världsvälde – ett imperium?
E C A
Grundboken i Historia s.106 - 111
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Vilka var patricierna och vilka var plebejerna?
E C A
Vad krävdes för att man skulle få vara med i folkförsamlingen?
E C
Varför skulle alltid minst två personer dela varje ämbete?
E C
Vad gjorde Julius Ceasar för att bli populär?
E C
Varför blev Julius Ceasar impopulär i senaten?
E C A
Julius Ceasar genomförde en viktig reform som används än idag. Vilken?
E C A
Vem segrade i maktkampen efter Ceasars död? Vilket hedersnamn fick denne ledare, och vad
betyder namnet?
E C A
14. Varför var Augustus noga med att inte kalla sig diktator eller kung?
E C
15. Vad gjorde Augustus för att få staten att fungera effektivt?
E C A
16. Vad hände under Augustus regeringstid som blev utgångspunkt för vår tideräkning?
E C
Grundboken i Historia s. 114 - 119
17. Vad betyder ”pater familias”?
E C
18. Vad menas med orden ”sätt ut henne”? Varför var de flesta barn som sattes ut flickor?
E C A
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
När fick flickor och pojkar gifta sig?
Vad är en ”akvedukt”?
Vad hade romarna för nytta av sina vägar?
Vilka var gladiatorerna?
Vad hette slavarnas ledare vid upproret 73 f. Kr?
Vilket straff väntade den slav som gjort uppror?
Vem kunde bli slav?
E
E
E
E
E
E
E
C A
C A
C A
C
C A
Download