Studieplan för SA Samhällsvetenskapsprogrammet 2 500

advertisement
Studieplan för SA
Samhällsvetenskapsprogrammet
2 500 p
Hjärtlandavägen 9
576 33 Sävsjö
Tel: 0382-153 91
Fax: 0382-155 80
Namn: _________________________________
Personnummer: __________________________________
Adress: _________________________________
Postadress: ______________________________________
Tel: _____________________________________
Tel föräldrar: ____________________________________
Start gymn: _____________________________
Mentor gymn: ___________________________
Tel: ____________________________________________
Avlämnande skola: ________________________
Tel:
___________________________________________
Personliga mål med studierna: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Tidsplan: ____________________________________________________________________________________
Åk 1
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p
Poäng
ht
vt
Engelska 5
100 50
50
Engelska 6
100
Historia 1b
100 50
50
Idrott och hälsa 1
100 25
25
Matematik 1b
100 50
50
Matematik 2b
100
Naturkunskap 1b
100 50
50
Religionskunskap 1
50 25
25
Samhällskunskap 1b
100 50
50
Svenska 1
100 50
50
Svenska 2
100
Svenska 3
100
Åk 2
ht
vt
50
50
25
25
50
50
50
50
Åk 3
ht
vt
50
50
50
50
Svenska som andraspråk
Svenska som andraspråk 1
100 50
Svenska som andraspråk 2
100
Svenska som andraspråk 3
Totalt
100
1150
50
50
50
Ev prövn
Betyg Datum
Datum Anm.
Åk 1
Prog.gemensamma karaktärsämnen 300 p
Poäng
Ht
Vt
Moderna språk
100 50
50
Moderna språk
100
Psykologi 1
Filosofi 1
Totalt
Åk 2
Ht
Vt
ht
vt
25
25
Ev prövn
Betyg Datum
Datum Anm.
50 50
50
50
50
300
Åk 1
Inriktning Samhällsvetenskap 450 p
Poäng
Samhällskunskap 2
100
Samhällskunskap 3
100
ht
vt
Åk 2
ht
vt
50
50
Religion 2a
50
25
25
Geografi 1
100
50
50
Historia 2a
100
Totalt
450
Åk 1
Inriktning Beteendevetenskap 450 p
Poäng
ht
vt
Åk 2
ht
vt
Samhällskunskap 2
100
50
50
Kommunikation
100
50
50
Psykologi 2a
Åk 3
50
Åk 3
ht
vt
50
50
50
50
ht
vt
50
50
Ledarskap och organisation
100
50
50
Totalt
450
Åk 1
Engelska 7
100
Entreprenörskap
100
Entreprenörskap och företagande
100
Filosofi 1
50
Filosofi 2
50
Företagsekonomi 2
100
Företagsekonomi – specialisering
100
Marknadsföring
100
Redovisning 2
100
Geografi 1
100
Geografi 2
100
Grafisk kommunikation 1
100
Historia 2a
100
Historia 3
100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig
specialisering
Politik och hållbar utveckling
100
Affärsjuridik
100
Rätten och samhället
100
Ledarskap och organisation
100
Matematik 3b
100
Matematik 4
100
Textkommunikation
100
100
Datum Anm.
Ev prövn
Betyg Datum
Datum Anm.
50
100
Poäng
Betyg Datum
Åk 3
Sociologi
Programfördjupningar 300 p
Ev prövn
ht
vt
Åk 2
ht
vt
Åk 3
ht
vt
Ev prövn
Betyg Datum
Datum Anm.
Medier, samhälle och kommunikation 1
100
Moderna språk
100
Naturkunskap 2
100
Psykologi 2a
50
Psykologi 2b
50
Religionskunskap 2
50
Religionskunskap – specialisering
100
Samhällskunskap 3
100
Internationell ekonomi
100
Internationella relationer
100
Etnicitet och kulturmöten
100
Sociologi
100
Litteratur
100
Retorik
100
Skrivande
100
Totalt
300
Åk 2
Individuellt val 200 p
Poäng
Totalt
ht
vt
Åk 3
ht
vt
Ev prövn
Betyg Datum
Datum Anm.
200
Åk 1
Gymnasiearbete 100 p
Poäng
ht
vt
Åk 2
ht
vt
Åk 3
ht
vt
Ev prövn
Betyg Datum
Datum Anm.
100
100
TOTALSUMMA:
TOTALSUMMA:
TOTALSUMMA:
TOTALSUMMA:
TOTALSUMMA:
TOTALSUMMA:
Gymnasiegemensamma ämnen
Programgemensamma karaktärsämnen
Inriktningar
Programfördjupningar
Individuellt val
Gymnasiearbete
SUMMA:
Underskrifter:
______________________________
Målsman
______________________________
Elev
Namn: __________________________________
Personnummer: __________________________
Hjärtlandavägen 9
576 33 Sävsjö
Tel: 0382-153 91
Fax: 0382-155 80
REVIDERING AV STUDIEPLANEN
Datum: ________________________
Anmärkning: ________________________________________________________________________________
Personliga mål: ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Tidsplan: ___________________________________________________________________________________
Anpassad studiegång: _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Utökad studiekurs: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Underskrifter:
______________________________
Målsman
______________________________
Elev
Åk 1
Välj moderna språk, Ty, Fr, Sp, It
(ind. Val)
Poäng Mitt val
MSPR1201
100
MSPR1202
100
MSPR1203
100
MSPR1204
100
MSPR1205
100
MSPR1206
100
MSPR1207
100
Mina egna anteckningar:
ht
vt
Åk 2
ht
vt
Åk 3
ht
vt
Anm.
Download