Centralt innehåll:

advertisement
Lokal Pedagogisk Planering i Historia
Ämnesområde: Grekland/Antiken
Ansvarig lärare: Mattias Johnsson
mail: [email protected]
Centralt innehåll:
 Forna civilisationer från förhistorisk tid
 Antiken, dess utmärkande drag som epok och betydelse för vår tid
 Historiska begrepp som ex. antiken, olika syn på dess betydelse
Arbetets utförande:
Vecka 5 – vecka 12
Vi jobbar i boken Historia SO Direkt 1 sida 38-75
Kreta, stadsstater, Aten, Sparta, Agoran, arvet, filosoferna, olympiska spel
Upplägg för perioden




Gemensam genomgång i klassrummet. Diskussioner, funderingar
Power point presentation
Tyst läsning
Jobba med frågor i boken och från läraren.
Redovisningsform
Aktivt arbete under lektionerna, inlämning av uppgifter, läxförhör/svara på frågor.
v 5 Sid 38-42
Grekland intro
Kreta, Sagan om Theseus, katastrofer, Fenicierna
Läsa, diskutera, svara på frågor, läxförhör
v 6 Sid 43-46
Grekland -150 stadsstater, Grekland växer, sjöfarare
Läsa, diskutera, svara på frågor,
Samma vecka som Nationellt Prov i svenska
V 7 Sid 46-53
Första demokratin, skolan i Aten, Sparta, kampen om supermakten
Läsa, diskutera, svara på frågor, läxförhör
V 8 Sid 54-59
Atens storhetstid, Agoran, storhetstiden tar slut
Läsa, diskutera, svara på frågor, läxförhör
v9
Sportlov – lediga
V 10 Sid 60-68
Arvet från grekerna, teatern, filosoferna, olympiska spel, läkekonst
Läsa, diskutera, svara på frågor, läxförhör
V 11 Sid 69-73
Makedonien, Alexander, Hellenismen
Läsa, diskutera, svara på frågor, läxförhör
PROV följer
Föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang
(resonera/samtala).
Förmåga 2:
Undersöka
utvecklingslinjer inom
kulturmöten etc. samt
förstå och beskriva enkla
samband
(undersöka/beskriva).
Förmåga 3:
Undersöka
utvecklingslinjer och visa
enkla exempel på hur det
förflutna har påverkat vår
samtid, se enkla samband
mellan orsak-verkan.
Du ska visa alla förmågor för betyget E och mer än hälften av förmågorna för betyget C
Förmåga 1:
D
Betyget C
Förmåga 1:
Föra utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang
(resonera/samtala).
Förmåga 2:
Undersöka utvecklingslinjer
inom kulturmöten etc. samt
förstå och beskriva
förhållandevis komplexa
samband (undersöka/beskriva).
Förmåga 3:
Undersöka utvecklingslinjer och
visa förhållandevis komplexa
exempel på hur det förflutna har
påverkat vår samtid, se
förhållandevis komplexa
samband mellan orsak-verkan.
B
Betyget A
Du ska visa alla förmågor för betyget C och mer än hälften av betyget A.
Betyget E
Förmåga 1:
Föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang
(resonera/samtala).
Förmåga 2:
Undersöka utvecklingslinjer
inom kulturmöten etc. samt
förstå och beskriva komplexa
samband
(undersöka/beskriva).
Förmåga 3:
Undersöka utvecklingslinjer
och visa komplexa exempel på
hur det förflutna har påverkat
vår samtid, se komplexa
samband mellan orsak-verkan.
Förmåga 5:
Förmåga 5:
Förmåga 5:
Att utifrån källmaterial
kunna förstå
grundläggande
förhållanden och villkor
under andra tider (även
framtiden) och på andra
platser. (Historiemedveten
och identifikation).
Att utifrån källmaterial kunna
förstå relativt komplexa
förhållanden och villkor under
andra tider (även framtiden) och
på andra platser.
(Historiemedveten och
identifikation).
Att utifrån källmaterial kunna
förstå komplexa förhållanden
och villkor under andra tider
(även framtiden) och på andra
platser. (Historiemedveten
och identifikation).
Förmåga 6:
Förmåga 6:
Förmåga 6:
Att kunna föra enkla
resonemang kring källors
användbarhet (källkritik).
Att kunna föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang kring källors
användbarhet (källkritik).
Att kunna föra välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang kring källors
användbarhet (källkritik).
Förmåga 7:
Att kunna motivera
resonemang med enkla
och till viss del
underbyggda
hänvisningar.
Förmåga 7:
Att kunna motivera resonemang
med utvecklade och relativt väl
underbyggda hänvisningar.
Förmåga 7:
Förmåga 8:
Förmåga 8:
Förmåga 8:
Att kunna använda
ämnesrelevanta
(historiska) begrepp på ett
i huvudsak fungerande
sätt.
(Ämnesrelevans/begrepps
medvetenhet)
Att kunna använda
ämnesrelevanta (historiska)
begrepp på ett relativt väl
fungerande sätt.
(Ämnesrelevans/begreppsmedv
etenhet)
Att kunna använda
ämnesrelevanta (historiska)
begrepp på ett väl fungerande
sätt.(Ämnesrelevans/medvete
nhet)
Att kunna motivera
resonemang med
välutvecklade och väl
underbyggda hänvisningar.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards