Oljecertifikat Guldcertifikat

advertisement
INVESTERINGAR AV AGNETHA JÖNSSON
Bredda din portfölj
med olja och guld
Råvaror som guld och olja
är hett bland investerare.
Nu lanseras två nya indexcertifikat som passar
småsparare.
I
förra Privata Affärer berättade vi om
hur du placerar i råvaror i form av
CDF-kontrakt, en typ av derivatinstrument, hos fondkommissionären
United Brokers. Handelsbanken hakar på
denna trend och introducerar två produkter som passar även dig som vill investera mindre belopp.
Nyligen lanserades indexcertifikat på
olja och guld. Det är en placering i råvarumarknaden. Certifikaten är noterade
på NDX, Nordic Derivatives Exchange,
som är NGM:s derivatmarknad. De
handlas precis som aktier och warranter
med daglig notering och det är Handelsbanken som ställer köp- och säljpriser.
Det enda du behöver är vp-konto eller
depå hos någon bank eller fondkommissionär.
Courtaget är vanligtvis samma som för
aktier, men varierar beroende på vilken
firma som anlitas. Behålls certifikaten till
slutdagen blir det kontantavräkning vilket innebär att värdet räknas ut och pengarna automatiskt sätts in på likvidkontot.
Ingen avgift tas då ut.
Förutom möjligheten att tjäna på stigande olje- eller guldpris fungerar råvaror också som riskspridare i portföljen.
Historiskt har råvaror gett en bra avkastning under perioder när börsen gått
dåligt.
Det går också att handla råvaror på termin via Svenska Metall Börsen, SMB, och
hos internetmäklaren E-Trade. Flera banker erbjuder även möjligheten att arbeta
med optioner och terminer för råvaror.
Men då handlar det ofta om investering■
ar på 100 000 kr och uppåt.
36
Oljecertifikat
Råolja är världens mest handlade råvara. Sedan
mitten av 2001 har priset för ett fat råolja gått
upp från 20 dollar per fat till rekordnivån 75
dollar per fat den 2 maj.
Oroligheter i Iran och andra produktionsstörningar gör att oljepriset har gått upp under
våren. En investering i oljecertifikat ger möjlighet
att tjäna pengar om priset fortsätter upp. Faller
oljepriset backar kursen i motsvarande grad.
Kursen på certifikatet följer terminspriset på olja
(underliggande kontrakt är WTI Light Sweet
Crude Oil Dec 2007 Future) och dollarkursen.
Guldcertifikat
Guld har alltid varit reservvaluta i orostider. Priset
har gått upp från 300 dollar per troy ounce (motsvarar 31,1 gram) till 680 dollar den 5 maj. En
investering i guldcertifikat ger möjligheten att
tjäna pengar om priset fortsätter upp. Sjunker
guldpriset backar värdet på certifikatet. Kursen på
certifikatet följer marknadspriset för ett troy ounce
guld och dollarkursen.
Så här beräknas värdet
På slutdagen beräknas värdet:
Referenspris x multiplikator x omräkningskurs (x=multiplicering).
Referenspriset är priset i dollar för ett fat
råolja. Multiplikatorn är 0,1 och omräkningskursen är den aktuella dollarkursen.
Exempel: Skulle oljepriset stiga till 100
dollar per fat till slutdagen den 9 november
2007 och dollarkursen vara oförändrat 7,30
kr blir värdet på ett certifikat: 100 x 0,1 x
7,3 vilket ger 73 kr.
Den 5 maj var priset för ett oljecertifikat
52 kr.
Så här beräknas värdet
På slutdagen beräknas värdet:
Referenspris x multiplikator x omräkningskurs.
Referenspriset är priset i dollar för ett troy
ounce guld. Multiplikatorn är 0,01 och
omräkningskursen är den aktuella dollarkursen.
Exempel: Skulle guldpriset stiga till 800
dollar per troy ounce guld till slutdagen den
9 november 2007 och dollarkursen vara oförändrat 7,30 kr blir värdet på ett certifikat:
800 x 0,01 x 7,3 = 58,4 kr.
Den 5 maj var priset för ett guldcertifikat
53 kr.
P R I VATA A F F Ä R E R N R
6, J U N I 2006
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards