PPD < 10mm - Ingen åtgärd

advertisement
Anv&auml;nds vid bed&ouml;mning av h&auml;lsodeklaration avseende tuberkulos
1. Har du n&aring;got av f&ouml;ljande symtom:
- L&aring;ngvarig hosta?
- Slembildning i mer &auml;n 1 m&aring;nad?
- Feberperioder?
- Avmagring (mer &auml;n 5 kg p&aring; 6 m&aring;nader)?
- Nattliga svettningar?
Om ja p&aring; n&aring;gon fr&aring;ga:
Kontakta respektive V&aring;rdcentral
 Tuberkulintest (PPD) utf&ouml;rs.
 L&auml;kare skickar remiss till
infektionskliniken.
2. Har du sj&auml;lv haft tuberkulos?
Om ja – Kontakta V&aring;rdcentralen
3. Har n&aring;gon av dina anh&ouml;riga eller
annan n&auml;ra kontakt haft tuberkulos?
Om ja – Kontakta V&aring;rdcentralen
4. Har n&aring;gon av dina anh&ouml;riga eller
annan n&auml;ra kontakt kontrollerats p g a
misst&auml;nkt tuberkulos?
5. &Auml;r du vaccinerad mot tuberkulos?
Om ja – Kontakta V&aring;rdcentralen
6. &Auml;r du f&ouml;dd i Sverige?
Om nej och personen &auml;r f&ouml;dd i ett land utanf&ouml;r
V&auml;steuropa, Nordamerika, Australien eller Nya
Zeeland:
Kontakta respektive V&aring;rdcentral
 Tuberkulintest (PPD) utf&ouml;rs.
7. Har du vistats mer &auml;n 1 &aring;r i ett land
utanf&ouml;r Norden?
Om ja och personen vistats i ett land utanf&ouml;r
V&auml;steuropa, Nordamerika, Australien eller Nya
Zeeland:
Kontakta respektive V&aring;rdcentral
 Tuberkulintest (PPD) utf&ouml;rs.
Om ja – ej aktuellt med revaccination
Om nej – Vaccination rekommenderas bara till
personal som arbetar p&aring; infektions-,
lungavdelning eller med obduktioner. Om
personalen vill vaccinera sig st&aring;r han/hon sj&auml;lv
f&ouml;r kostnaden.
Download