Prioriterade mål för läsåret 2011/2012
 Kommunikation och språkutveckling
 Barnens motoriska utveckling
 Upptäcka vår natur
Hur arbetar vi?
Drama: gestaltning, samarbete, trygghet, kommunikation…
Skapande: skulpturer, färg, form, lera…
Språkligt: rim & ramsor, sånger, sagoläsning
Motoriskt: utevistelser, promenader, gymnastik…
Matematik: storlek, form, färg, material…
Utforskande: vad upptäcker barnen ute, djur, växter,
förstoringsglas, luppar…
Dokumentation: för barnen, pedagoger och föräldrar.