uppgift-referat-bakterier-finns-overallt

Referat - bakterier finns överallt
Du ska skriva ett referat. Vad är det?
Ett referat ska:
● sammanfatta det viktigaste i en text
● skrivas med egna ord
● ha tydliga rereratmarkörer
● tydligt visa vem som skrivit texten
Hur ska du göra?
Här kommer fyra steg som kommer att hjälpa dig förstå och hitta viktig information i
texten:
1. Skumläs texten ​en gång först:
Försök sätta dig in i författarens tankesätt.
■ Varför har man skrivit texten?
■ Hur är den uppbyggd?
2. Läs nu igenom texten noggrant ​och:
○ Stryk under/markera viktig information.
○ Ta anteckningar. Svara på frågorna: Vad, var, vem, när, varför, hur?
3. Skriv ett kort stycke för varje del i texten​ med hjälp av dina anteckningar. Det
bästa är om du lyckas sammanfatta varje stycke i en enda mening.
4. Bestäm textens huvudtanke
○ Skriv ner nyckelord som sammanfattar textens huvudtanke.
Gå igenom steg 1-4 MINST en gång till och gör ändringar där det behövs.
Nu kan du börja skriva ditt referat.
Hur ser ett referat ut?
I ditt referat ska det finnas tre delar:
1. Inledning
2. Sammanfattning av texten
3. Avslutning
I boken ​Biologi light (kapitel 2.1 sid 13) berättar Fabricius m.fl. att bakterier finns nästan
överallt. Vi kan se dem med hjälp av mikroskop och de är encelliga. Därefter beskriver
författarna att det finns olika sorters bakterier: kocker, baciller och spiriller.
Avslutningsvis skriver författarna att bakterier troligen var de första levande varelserna
på jorden, de är mer än 3,5 miljarder år gamla.
Fakta om källan
Bokens titel: Biologi Light
Författare: Fabricius, Holm, Mårtensson, Nilsson, Nystrand
Förlag: Liber
Utgiven: 2006