5 saker och ting reagerar

KEMI 1
KEMILÄRARGUIDEN
version 3
uppgift 5
5
SAKER OCH TING REAGERAR
Ett sandkorn rymmer miljarder atomer som i sin tur består av ännu mindre partiklar. Kemi är ett försök att
beskriva världen på atom- och molekylnivå. Vi försöker förstå hur endast några få grundämnen, cirka 30
stycken av drygt 100 kända, kan bilda den enorma variation av materia som finns i universum och speciellt
på vår planet. Konstigt nog bildas alla dessa miljontals olika ämnen genom ett fåtal olika typer av kemiska
reaktioner!
Du ska läsa två populärvetenskapliga artiklar. Den ena av artiklarna ska du läsa noggrant och skriva ett
referat av. Den andra artikeln ska du läsa för att kunna ge återkoppling på en klasskamrats referat. Läraren
kommer att para ihop dig med en kamrat.
I referatet sammanfattar du artikelns innehåll. I artikeln kommer du att stöta på kemiska reaktioner. För de
kemiska reaktioner som du tar med i ditt referat ska du skriva ut reaktionsformler. De kan antingen läggas i
en fotnot eller i en faktaruta. För varje reaktionsformel, skriv också ut vilken typ av kemisk reaktion det är.
Skriv kortfattat, max 700 ord. Skriv så att en klasskamrat lätt kan förstå innehållet.
Två veckor efter att du fått uppgiften ska du ta med en första version av referatet till din kemilektion.
Till det här tillfället har du också läst den andra artikeln. På kemilektionen läser du och en klasskamrat
varandras referat. Ni ska sedan ge varandra konstruktiv
återkoppling. Frågor som man kan ställa sig när man
läser referatet är:
Vad är det som är bra med referatet?
Är texten begriplig?
Finns det uppenbara missuppfattningar och
felaktigheter?
Är det något viktigt från artikeln som saknas i
referatet?
Finns alla reaktionsformler med och är de korrekta?
Använd sedan varandras kommentarer för att bearbeta referatet innan
slutversionen lämnas in till läraren.