Stockholm the Musical säljer Stockholm i London

advertisement
Pressinformation | 2010-06-06
Bloggosfären ger svaret: Sverige är
funktionellt, coolt och vetenskapligt
Nu vet vi vad som sägs om Sverige på europeiska, amerikanska
och kinesiska bloggar. Funktion, design, musik och forskning
är exempel på ämnen som förknippats med Sverige under 2009,
enligt en färsk undersökning från VisitSweden.
De senaste årens explosionsartade tillväxt av sociala medier
har gjort en aldrig tidigare anad mängd användargenererad
information tillgänglig på Internet. Varje dag söker
människor information och diskuterar det som intresserar
dem.
VisitSweden har låtit Kairos Future finkamma över 10
miljoner blogginlägg och 9 miljoner Google-sökningar i 12
länder under förra året, för att ta reda på vilken
Sverigebild som cirkulerar på nätet. 70 000 av inläggen har
handlat om Sverige. Det är i grannländerna som intresset är
som störst, medan internetanvändarna i Ryssland och Kina
inte ägnar Sverige någon större uppmärksamhet.
- En av de vanligaste diskussionerna om Sverige på nätet
har handlat om samhället, musiken, litteraturen,
företagen och svenska värderingar, säger Thomas Brühl,
vd på VisitSweden. Men i Norge, Danmark och Finland,
där intresset är som störst, är man mest nyfiken på att
resa hit.
Diskussionerna präglades under 2009 mycket av aktuella
ämnen, som försäljningen av Saab och Zlatan Ibrahimovics
flytt till Barcelona, men ett antal övergripande
Sverigebilder bryter ändå igenom. På bloggportaler som
Blogspot, Wordpress och Technocrati pratas det om det
funktionella Sverige med fokus på design och funktion och
företag som IKEA, Volvo och Ericsson, det moderna och coola
Sverige, med nutida svenska artister som Lykke Li och
Basshunter, IT-företag som Spotify och Skype och svensk stil
och innovation samt vetenskapslandet Sverige med koppling
till forskning och Nobelpriset.
VisitSweden kommer med hjälp av fakta från rapporten att
förfina marknadsföringen av varumärket Sverige och svenska
destinationer och upplevelser ytterligare. De målgrupper som
VisitSweden vänder sig till är resvana och internetmogna
personer som söker nya och spännande upplevelser.
För mer information om VisitSweden |
www.visitsweden.com/partner
För ytterligare information | kontakta
Thomas Brühl, vd VisitSweden, tel 08-789 10 00
Carla Aguirre, analyschef, tel 0705-45 16 60
Bo Söderström, informationsdirektör, tel 0739-44 73 91
VisitSweden är ett kommunikationsföretag med uppdrag att internationellt marknadsföra
Sverige som resmål och att marknadsföra varumärket Sverige. Marknadsföringen utgår
från en utvald målgrupp och VisitSweden har genom närvaro på 13 prioriterade
utlandsmarknader kunskap om deras resepreferenser och kännedom om Sverige. Vi väljer
rätt budskap, till rätt målgrupp i rätt marknadskanal för att marknadskommunikationen
ska få största möjliga effekt. VisitSweden ägs till lika delar av svenska staten
genom Näringsdepartementet och svensk turistnäring. Utländska besökare spenderar 91
miljarder kronor i Sverige, vilket är mer än exporten av personvagnar och järn och
stål. Svensk turistnäring sysselsätter nästan 160 000 personer (räknat i
helårsverken). (Källa siffror: Tillväxtverket. Gäller för 2008.)
VisitSweden | Sveavägen 21 | Box 3030 | 103 61 Stockholm | Tel 08-789 10 00
| Fax 08-789 10 31
[email protected] | www.visitsweden.com | org.nr 556500-7621
Download