Vatten Vatten

advertisement
Veckans fördjupning handlar om något väldigt viktigt. Vet du vad?
Lös den kluriga rebusen så får du en ledtråd.
Vatten
Vatten
• Vi använder samma vatten som på
dinosauriernas tid.
• Det är viktigt att ta hand om vattnet.
Vattnets kretslopp
• Vattnet kommer ner som regn eller snö.
• Det rinner ut i sjön, havet eller ner under
marken.
• Sen blir vattnet vattenånga. Ångan blir
moln.
• Sen blir vattnet regn eller snö igen.
Dricksvatten
• Vi dricker sötvatten.
• Dricksvattnet kommer från sjöar eller
vattendrag, till exempel bäckar.
• Dricksvattnet kan också hämtas under
marken.
Vattenverk och
reningsverk
• Vattnet renas i ett vattenverk.
• I vattenverket renas vattnet i olika steg.
• När vi använt vattnet renas det i ett
reningsverk.
• Sen släpps vattnet ut i sjön eller havet.
Filmklipp
Det är lätt att spola rätt!
https://www.youtube.com/watch?v=wJ_zjKJUOvA
Källor
• http://www.svensktvatten.se/fakta-omvatten/vattenskolan/vattenskolan-start/
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards