medlemsinfo 01/06

advertisement
MEDLEMSINFO 09/06 - 11 JULI 2006
www.gronaqvinnor.se
Kärnvapenhotet är inte över. Fredsrörelsen i
Skottland ordnar en ett år lång blockad av
Storbritanniens kärnvapenbas utanför Glasgow okt
2006 – sept 2007. Olika grupper avlöser varandra
och blockerar basen två dagar var. Ofog blockerar
16-17 oktober. Organisationen ordnar gemensam
resa med buss och färja, 11-20 oktober. Kontakta
Ofog för anmälan eller mer information:
www.ofog.org
"Nätverket mot religiösa skolor" för barn har
nu startat sin verksamhet. Som ett led i arbetet har
man startat en namninsamlingskampanj som
kommer att skickas till regering och riksdag.
www.PetitionOnline.com/srs2006/petition.html
Ordförande har ordet: På vår hemsida står ”Gröna
qvinnor menar att miljöpartiet tappat fokus när det
gäller arbete för jämställdhet, blivit mer som andra
partier. Gröna qvinnor har bildats för att ändra på
det.” Jag har funderat på att mildra den texten lite
inför valet. Men efter att ha hört tal, debatter och
argument i Almedalen har jag ändrat åsikt. Att De
Grönas språkrör är så ”blygsamma” i debatten är
faktiskt ett brott mot styrelsens beslut.
Inför fastställandet av valplattform feb 2005
yrkade jag att vi skulle besluta att ”Miljöpartiet bör
gå i spetsen för den feministiska kampen och för
arbetet mot etnisk diskriminering, homofobi /.../”
Peter E och Annika E ställde sig bakom yrkandet
och ps biföll. Nog bör väl ordet jämställdhet nämnas
då.
Men kanske är det så att det förslag som mp
lanserade i Almedalen ska ses som att mp går i
spetsen för den feministiska kampen. (1500 kr som
pensionsgrundande stöd till förälder som arbetar
sextimmars arbetsdag till dess barnet är tre år.) Hade
det varit fullt inkomstbortfall hade jag hållit med och
med glädje drivit frågan i valrörelsen. Men 1500 kr
betraktar jag som ett pinsamt lågt vårdnadsbidrag
riktat till mödrar med låg inkomst. Nu blir det i
stället så att mp, i den feministiska debatten, får
försvara varför förslaget inte är ytterligare en
kvinnofälla. Är det någon som kan hjälpa till med
argument?
I en debatt i Almedalen om feminism där
kvinnoförbundsordföranden för (c) och (kd) satt i
GQ/LI
panel tillsammans med fackligt aktiv (s) och
partiledare för mp, junilista och Fi tog Peter E upp
hushållsnära tjänster som ”pigjobb.” Ytterst olyckligt,
tycker jag, för den antiintellektuella och förnedrande
tonen mot alla de som innehar städjobb har
företrädare för andra partier och organisationer
lämnat. Däremot så kan man ju diskutera vad
samhället ska subventionera, därför frågade Lotta
Gröning, som skärpt ledde debatten, varför mpriksdag valt att subventionera mäns arbete i hemmen
med rotavdrag. På detta fick hon inget tydligt svar.
Feminism betyder olika saker för olika partier, läs vårt
studiematerial om Grön Feminism, och låt oss
fortsätta vår diskussion inom Gq om hur vi vill
utveckla det jämställda samhället.
I ps-protokollet från febr 2005 hittar jag ett
yrkande från Eva H att i stadgan, under paragraf om
sidoorganisationer, skriva in att Miljöpartiets
Kvinnoförbund heter Gröna Kvinnor, vilket ps
avslog. Bra att hålla reda på sin historia, för vi är
bara i början och MILJÖ är vi ju redan bäst på.
Gröna sköna dagar och möten med blått, inte grönt,
vatten önskar jag er alla systrar.
Ewa Larsson.
Dikt av Laila Gentzel om Yvonne Rademacher,
författare till boken Efter vargtimmen, Balder förlag.
Högrest
drottninglik
ljusarbeterska
förvandlar djupa klunkar
ur smärtans svarta kalk
till ett blodfyllt livets vin
delar varsamt med sig
till törstande
Notera
19 aug Gröna qvinnors medlemsmöte, Sthlm. Kl
10-12.30 tillsammans med deltagare i mpseminarium om medborgarlön. Även medborgarlönens genus kommer då granskas. Från kl 15.00 har
vi eget medlemsmöte. Maria Wetterstrand kommer
att vara med för att tala om viktiga jämställdhetsfrågor att driva i valet.
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards