Kundcase - Lemontree

advertisement
Kundcase
Seco Tools levererar sina produkter inom 24 timmar
När Seco Tools, som producerar skärande bearbetningsverktyg,
Seco Tools är den fjärde största aktören i världen på skärande bearbet-
skulle utöka användningen av sitt lagersystem från en mindre in-
ning och för att vara konkurrenskraftiga på marknaden erbjuder Seco
stallation i Sverige till att även innefatta sitt största lager i Belgien
sina kunder hög kvalitet, bra service och utmärker sig med snabba le-
behövde de verifiera att systemet klarade en högre belastning
veranser inom 24 timmar från beställning.
innan de gick i produktion. Lösningen blev LoadRunner en produkt från HP.
Seco har sitt centrallager i Belgien och vikten av att kunna hantera
distributionen är verksamhetskritisk för företaget. För att kunna erbjuda
”Vi lovar våra kunder leverans inom 24 timmar och vi måste hålla
sina kunder snabba leveranser inom 24 timmar måste lagerhanteringen
våra löften. Så lovar vi något måste våra system stå upp för det
fungera felfritt. Seco Tools behövde säkerställa att lagersystemet kla-
och faktiskt leverera det som ska levereras”, säger Pär Vikström,
rade av en ökad mängd användare och transaktioner. För att kunna
IT-chef på Seco Tools.
garantera prestandan för lagersystemet inleddes ett samarbete med
Lemontree. Uppdraget var att genomföra prestandatester för att säker-
Varför valde ni Lemontree?
ställa att lagersystemet klarade av kravet på antalet användare innan
”Vi valde HP LoadRunner för att vi ville ha ett standardverktyg som inte
produktionssättning.
krävde för mycket interna resurser och vi valde Lemontree som samarbetspartner för de var en aktör på den svenska marknaden som kunde
leverera den kompetens vi behövde”, säger Pär Vikström, IT-chef på
Seco Tools.
”Vi ville ha en lösning som vi kunde sköta själva
Utmaningen
Seco Tools är ett internationellt företag som specialiserar sig på skärande bearbetning. Förutom sitt standardsortiment av skärande verktyg
erbjuder Seco Tools specialanpassade lösningar till sina kunder. De
och det fick vi, vi kunde även se virtuella flöden, de
användarna gjorde som jag skulle ha gjort i verkliga
livet”.
Lars-Åke Forsell
Projektledare
Seco Tools
arbetar nära marknaden och har som mål att förbättra sina kunders
totala produktionskostnader på ett sätt som går att verifiera och dokumentera. Seco värdesätter långvariga relationer för att få en bättre
förståelse för sina kunders problem och på så sätt aktivt bidra till deras
utveckling.
Lemontree Enterprise Solutions AB
www.lemontree.se
[email protected]
+46 8 600 41 60
Kundcase
Lösningen
Resultatet
Seco Tools inledde under sommaren 2011 ett samarbete med Lemont-
Genom prestandatesterna kunde Seco Tools identifiera de flaskhalsar
ree för att verifiera att deras lagersystem klarar kravet gällande antalet
som hade bidragit till stora problem om det inte hade testats innan
användare innan systemet produktionssätts. Lösningen innefattar HP
produktionssättning.
Softwares produkt LoadRunner och Lemontrees erfarenhet av prestandatester.
”Vi ser på projektet som lyckat då vi uppnådde det vi ville och våra
farhågor som vi hade besannades och kunde bevisas”, säger Pär Vik-
”Vi valde HPs produkt Load Runner och Lemontree som lösningsleverantör framför andra aktörer på marknaden för att de erbjöd oss en
lösning som inte gjorde åverkan på vårt lagersystem. Vi ville ha en lösning utanför vårt lagersystem som kan agerar som virtuella användare”
ström, IT-chef på Seco Tools.
Resultatet som Seco Tools har uppnått med prestandatesterna är
bland annat:
■
De har identifierat och eliminerat riskerna med vad som händer om antalet användare ökar.
lager och ser till att all lagerhantering går som det är tänkt och att de
■
De klarar tillväxtkravet beräknat till minst 2015 med antalet kan göra kontroller på servicenivåerna ut till kund, dvs. hela distribu-
orderrader som kom in och som ska levereras.
■
De har en återanvändbar lösning som kan användas på flera områden inom organisationen.
säger Pär Vikström, IT-chef på Seco Tools.
Lagersystemet som sådant är ett system som tar till vara på Seco Tools
tionsflödet, inventering och så vidare.
”Vi ville ha en lösning som vi kunde sköta själva och det fick vi, vi kunde
även se virtuella flöden, de användarna gjorde som jag skulle ha gjort
i verkliga livet”, säger Lars-Åke Forsell, projektledare på Seco Tools.
Lagersystemet är verksamhetskritiskt för Seco Tools för att de ska
kunna hålla servicen på en hög nivå och leverera till kunderna inom
24 timmar. ”Om våra kunder gör en beställning av oss och vi lovar
Med Lemontree som lösningsleverantör fick Seco Tools in en oberoende aktör som tillsammans med Seco kunde avgöra var bristen i
lagersystemet låg så att de undvek pajkastning mellan sina systemleverantörer.
att det är hos kunden imorgon, då har vi lovat något. Om det sen blir
en flaskhals i lagersystemet någonstans och våra kunder inte får sina
leveranser kan det få lite större konsekvenser, det kan stoppa en hel
produktionslinje”, säger Lars-Åke Forsell, projektledare på Seco Tools.
Lemontree är en lösningsleverantör som levererar ledande lösningar för integrerad och automatiserad informationshantering för att förbättra våra kunders lönsamhet.
Lemontrees framgång är intimt förknippad med vår erfarenhet och vår förmåga att skapa färdiga lösningar baserade på ledande produkter från våra partners.
Lemontree är ett Gasellföretag och har sedan 2010 den högsta kreditratingen AAA. Besök www.lemontree.se för mer information.
Lemontree Enterprise Solutions AB
www.lemontree.se
[email protected]
+46 8 600 41 60
Download
Random flashcards
Create flashcards