Kungsbacka väljer LMDS-nät från Transtema

Kungsbacka väljer LMDS-nät från Transtema
Kungsbacka Kommun kommer under hösten att bygga Sveriges första stadsnät baserat på trådlös yttäckande
bredbandsteknik, sk LMDS-teknik. Stadsnätet kommer att vara tillgängligt för samtliga kommunala
verksamheter som nu kan få snabb Internet access liksom billigare telefoni och datakommunikation. Även
företag och på sikt hushåll i Kungsbacka kommer att erbjudas anslutning i stadsnätet för tillgång till
anslutning till bland annat Internet till en betydligt lägre kostnad och högre prestanda än vad marknaden
idag erbjuder.
Genom att välja LMDS-tekniken får Kungsbacka ett bredbandigt accessnät som kompletterar befintlig
fiberinstallation. Installationen av nätet påbörjas omgående och beräknas vara färdigställd inom 8 månader.
Systemlösningen består av 3 radiobasstationer vilka täcker stora delar av kommunen. Inom nätets täckningsområde
kan därefter kommunala enheter och företag anslutas till avsevärt lägre kostnad än med motsvarande fiberlösningar,
med små och enkla kundutrustningar. Installationen och anslutningen av varje enskild verksamhet går också
betydligt snabbare än då fiberbaserade lösningar tillämpas.
-”Detta innebär ett stort steg mot att kunna erbjuda lättillgänglig och högkvalitativ bredbandskommunikation inom
hela Kungsbacka kommun, inte minst till skolorna som finns spridda inom kommunen”, säger Ulf Lindälv,
kommunens IT-chef och initiativtagare till projektet.
-”Med LMDS-tekniken får vi ett mycket kostnadseffektivt nät med hög kapacitet”, säger Oded Meiri, VD på
Kungsbacka Energi, som äger och driver stadsnätet. -”Vi kan ansluta nya kunder och erbjuda nya tjänster med
mycket korta ledtider. Tekniken ger oss möjlighet att tillsammans med olika typer av operatörer kunna erbjuda en
mångfald av tjänster och innehåll såsom Internet, VPN, telefoni, video med hög kvalitet och prestanda.”
LMDS-nätet levereras av Transtema som ett helhetsåtagande, omfattande bla. projektering, installation, integration,
network management, utbildning och support med ett ordervärde överstigande 8 MSEK. Nätet är ATM-baserat med
utrustning från Netro Corp, Cisco Systems och Digital Microwave Corp (DMC). Kapaciteten i nuvarande version
uppgår till 16 Mbit/s full duplex per kund och en total systemkapacitet av flera Gbit/s. Kunder kan erbjudas ett flertal
olika gränssnitt och protokoll, såsom TCP/IP, E1, nx64, ISDN, Frame Relay och V.35.
LMDS-tekniken härstammar från USA och har vuxit fram som ett alternativ för bredbandig access. Tekniken innebär
att från radiobasstationer ”belysa” täckningsområden (sektorer) inom vilka ett flertal kunder kan anslutas. Tekniken
har nu nått Europa och Sverige, där f.n. Post- och Telestyrelsen arbetar med licenstilldelningar till de operatörer har
ambitionen att driftsätta LMDS-nät. Fördelarna med LMDS anges vanligtvis som…
 Korta ledtider vid installation
 Låga totala investeringskostnader
 Hög kapacitet
 Statistisk multiplexering i luften
 Flexibilitet och skalbarhet
Om Transtema
Transtema är ett kunskapsföretag inom data- och telekommunikation med fokus på paket- och cellbaserad
kommunikation i trådlösa och fasta nät. Transtema erbjuder operatörer och leverantörer lösningar baserade på
senaste teknik inom kommunikation, integration och utveckling. Företaget har kontor i Stockholm och Göteborg och
kunder i norra Europa. För ytterligare information, besök www.transtema.com eller kontakta Magnus Johansson,
0705-254166.
Om Kungsbacka kommun
Kungsbacka är en av västsveriges mest expansiva kommuner med närhet till både hav och storstad. För ytterligare
information, besök www.kungsbacka.se eller kontakta Ulf Lindälv (Kommunens IT-chef) eller Oded Meiri (VD
Kungsbacka Energi). Tel vx 0303-34000.