Policy Policy för rekrytering

advertisement
Policy
Sida 1/1
Policy för rekrytering
Kompetens
I Kungsbacka kommun rekryterar vi medarbetare baserat på kompetens.
Med kompetens menar vi en persons förmåga och vilja att utföra en uppgift
genom att tillämpa kunskap och färdigheter. I rekryteringen är vi tydliga med
vilken kompetens vi behöver genom att ha väl genomarbetade kravprofiler.
Vi bedömer varje kandidat i förhållande till dessa krav. Det är viktigt att vi
motiverar våra val på ett positivt och tydligt sätt.
Mångfald och jämställdhet
Vi strävar efter att våra personalgrupper ska vara balanserade, med
avseende på åldersfördelning, etnisk bakgrund och kön. I varje rekrytering
siktar vi på att nå människor med olika bakgrund. Att vi följer de lagar mot
diskriminering som finns är självklart.
Attraktiv arbetsgivare
Det är viktigt för Kungsbacka kommun att vara en attraktiv arbetsgivare.
Detta uppnår vi genom en sammanhållen personalpolitik, där vi tar vara på
varje medarbetares kompetens och möjligheter och där varje kontakt med
människor utanför organisationen präglas av intresse, uppmärksamhet och
tydlighet. Vårt mål är att alla som söker jobb i vår kommun snabbt får en återkoppling på sina kontakter. Även de som inte får ett sökt jobb ska kunna gå
vidare med en positiv bild av Kungsbacka kommun.
En arbetsgivare
Alla som arbetar med rekrytering i Kungsbacka kommun följer samma riktlinjer och hanterar rekryteringsprocessen på likartat sätt. Alla medarbetare
såväl som arbetssökande utifrån ska kunna se att Kungsbacka kommun agerar
som EN arbetsgivare.
Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 39/08
Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, [email protected]
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00
[email protected] • www.kungsbacka.se
Download