Utbildningsnamn: Maskinförare Anläggning Kungsbacka

Utbildningsnamn: Maskinförare Anläggning Kungsbacka
Undervisningen och kurslitteraturen är på svenska och därför behöver du behärska svenska språket i
tal och skrift.
Under utbildningen kommer du att behöva använda dator och därför behöver du grundläggande
datorkunskaper.
Under utbildningen kommer du att behöva lösa enklare matematiska problem och därför behöver du
ha grundläggande kunskaper i matematik.
Branschen värdesätter att du har social kompetens och entreprenörsanda.
Att studera
Utbildningen pågår på heltid mellan kl. 08 och 16 på skolan och enligt företagets arbetstider när
utbildningen är företagsförlagd.
Skolan ligger på Marios gata 3, Kungsbacka. Ingen parkeringsavgift