ANMÄLAN OM REGISTRERING
AV LIVSMEDELSVERKSAMHET
Mobil verksamhet, huvudsakligen i Kungsbacka
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information
får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
1 (2)
Anmälan avser
Ny livsmedelsverksamhet
Ändring av befintlig livsmedelsverksamhet
Ny ägare
Sökande
Företagarens/bolagets namn
Organisations-/personnummer
Adress
Telefon dagtid
Postadress
Fax
E-postadress
Mobiltelefon
Faktureringsadress, om annan ovan
Faktureringsadress postnummer och ort, om annan än ovan
Kontaktperson, om annan än företagaren
Eventuellt referensnummer/kod
Anläggning
Anläggningens namn
Försäljningsplats där ni huvudsakligen kommer att stå
Typ av fordon, till exempel bil, släp, båt eller vagn
Antal fordon
Registrerings-/chassinr. på fordonet
Kontaktperson på anläggningen, om annan än företagaren
Telefon kontaktperson
E-postadress kontaktperson
Baslokalens* namn
Baslokalens* adress
Namn på ansvarig person för baslokalen*
Planerat datum för start eller övertag
Telefon till ansvarig för baslokalen*
Hur länge vill ni ha verksamheten registrerad?
tills vidare
till och med datum:
* Baslokal är lokal för diskning, förvaring, hackning av grönsaker eller stekning av kött för mobil verksamhet
Beskrivning av verksamheten
Gatuköksvagn
Korvvagn
Café
Försäljning av glass
Försäljning av fiskprodukter
Försäljning av förpackade livsmedel
Försäljning av frukt och grönsaker
Försäljning av konditorivaror
Transport av livsmedel
Annat
uniForm KUB649 v 2.0, 2010-02-01
Hantering
I baslokalen
Tillaga varm mat
Kyla ned mat som ska säljas, kall eller varm
Skiva rått kött som ska tillagas på försäljningsplatsen
Hantera rå köttfärs
Filea fisk
Mala fisk
Dela ost i bitar
Skära och dela charkprodukter
Koka och steka potatis, ris eller pasta
Göra sallader och smörgåsar
Göra kalla röror och såser
Skölja och hacka grönsaker och frukt
Göra deg
Baka bröd och kakor
Diska utrustning
Förvaring och lagerhållning
Annat. Beskriv under rubriken Beskrivning av
verksamheten på nästa sida.
Kungsbacka kommun - Miljö & Hälsoskydd
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
434 81 Kungsbacka
Stadshuset, Storgatan 37
vx 0300-83 40 00
[email protected]
Fax
Webbplats
0300-83 49 34
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Transport till försäljningsplatsen
Varm mat
Kylda livsmedel
Frysta livsmedel
På försäljningsplatsen
Grilla och steka rått kött eller frysta råa hamburgare
Filea fisk
Återuppvärmning
Grilla korv
Varmhålla mat
Dela ost i bitar
Skära och dela charkprodukter
Göra sallader och smörgåsar
Diska
Livsmedel som inte kräver kyla
Livsmedlen kommer att levereras av ett annat företag eller
person till försäljningsplatsen
Koka och steka potatis, ris eller pasta
Kylförvaring av mat som kräver kyla, gäller inte läsk
Baka bröd och kakor
Försäljning av konditorivaror
Försäljning av godis och popcorn
Försäljning av frukt och grönsaker
Försäljning av mjuk- och skopglass
Försäljning av förpackade livsmedel
Annat, beskriv under rubriken Beskrivning av
verksamheten
Skriv vilka livsmedel som provsmakas
Provsmakning av
Toalett för personal på försäljningsplatsen
Vi kommer att använda en särskild toalett som inte används av besökare eller allmänheten. På toaletten finns handfat med
varmt och kallt vatten, tvål samt engångshanddukar.
Annat, beskriv nedan under rubriken Beskrivning av verksamheten.
Verksamhetens storlek
Antal portioner som serveras per dag*
Antal årsarbetskrafter**
Verksamheten vänder sig till särskilt känsliga konsumenter***
Ja
Nej
* Gäller för café, restaurang och catering. Dela antal portioner per år med 365 dagar.
** Gäller för butiker. Antal årsarbetskrafter som jobbar med livsmedel i den risknivå, som är högst hos er. En årsarbetskraft
motsvarar 1600 timmar per år.
*** Med känsliga konsumenter menas barn under 5 år, personer med nedsatt immunförsvar, till exempel gravida, patienter på
sjukhus, personer boende på äldreboende och personer med livsmedelsallergi.
Beskrivning av verksamheten
Beskriv verksamheten, vilket sortiment och typ av hantering som ni planerar. och hur ni ordnar med toalett för personalen.
Avgift
Vi tar ut en avgift för registreringen. Information lämnas av förvaltningen för Miljö & Hälsa. Faktura skickas efter att ni fått
beslutet om registrering.
Underskrift behörig firmatecknare
Datum
Namnförtydligande
Underskrift
Blanketten skickas till
Kungsbacka kommun, Miljö & Hälsoskydd, 434 81 Kungsbacka