ANMÄLAN OM REGISTRERING
AV LIVSMEDELSVERKSAMHET
Skola, förskola, vård och omsorg
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du godkänner att din information
får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
1 (2)
Anmälan avser
Ny livsmedelsverksamhet
Ändring av befintlig livsmedelsverksamhet
Ny ägare
Sökande
Företagarens/bolagets namn
Organisations-/personnummer
Adress
Telefon dagtid
Postadress
Fax
E-postadress
Mobiltelefon
Faktureringsadress, om annan ovan
Faktureringsadress postnummer och ort, om annan än ovan
Kontaktperson, om annan än företagaren
Eventuellt referensnummer eller kod
Anläggning
Anläggningens namn
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer och ort
Telefon
Kontaktperson på anläggningen
Mobiltelefon kontaktperson
E-postadress kontaktperson
Planerat datum för start eller övertag
Hur länge vill ni ha verksamheten registrerad?
tills vidare
till och med datum:
Anläggningen kommer även att användas som baslokal. Baslokal är lokal för diskning, förvaring, hackning av grönsaker och stekning av kött för mobil verksamhet
Nej
Ja. Beskriv under avsnittet Hantering.
Beskrivning av verksamheten
Skola med mottagningskök
Skola med tillagningskök
Förskola med mottagningskök
Förskola med tillagningskök
Dagbarnvårdare
Hemkunskapsundervisning
Café, till exempel fritidsgård eller elevcafé
Tillagningskök utan servering
Äldreboende eller serviceboende med mottagningskök
Äldreboende eller serviceboende med tillagningskök
Gruppbostad
Dagverksamhet
Hemtjänst
Matservering till allmänheten
Annat:
Hantering. Markera nedan vilka typer av hantering som kommer att ske i anläggningen
Risknivå: hög *gäller både kyld och fryst fisk/kött
Tillagning av maträtter från rå* fisk eller rått* kött
Nedkylning av varm mat
Transport av varm mat
Malning av rått* kött eller rå* fisk
uniForm KUB647 v 2.0, 2010-02-01
Risknivå: mellan
Tillagning av vegetariska rätter
Tillagning av rätter som innehåller mjölk/ägg, till exempel
pannkakor, våfflor eller paj
Kokning av pasta, potatis eller ris
Beredning av sallad och smörgåsar
Tillverkning av glass från pastöriserad mjölk
Tillverkning av gräddtårtor, bakelser eller smörgåstårtor
Styckning av kött
Filetering av kött
Återuppvärmning
Varmhållning
Delning av ost
Skivning av charkprodukter
Kungsbacka kommun - Miljö & Hälsoskydd
Postadress
Besöksadress
Telefon
E-post
434 81 Kungsbacka
Stadshuset, Storgatan 37
vx 0300-83 40 00
[email protected]
Fax
Webbplats
0300-83 49 34
www.kungsbacka.se
KUNGSBACKA KOMMUN
2 (2)
Risknivå: låg
Försäljning av kylda livsmedel till exempel färdiga
smörgåsar, bakelser eller mejerivaror
Försäljning av mjuk- och skopglass
Upptining
Transport av kyld mat
Risknivå: mycket låg
Bakning av matbröd och kaffebröd som inte är kylvara
Försäljning av livsmedel som inte kräver kyla, till exempel
konserver, müsli, bröd, te/kaffe, läsk
Försäljning av frukt, grönsaker och godis
Försäljning av förpackad glass
Portionsvis uppvärmning i mikro av färdiglagade
djupfrysta rätter för omedelbar försäljning
Verksamhetens storlek
Antal portioner/konsumenter som
serveras per dag*
Antal portioner som levereras till
andra**
Verksamheten vänder sig till särskilt känsliga konsumenter***
Ja
Nej
* Dela antal portioner per år med 365. Om ni serverar mat till samma personer mer än en gång per dag, ange då antal
konsumenter.
** För tillagningskök som lagar mat till andra verksamheter. Antal portioner per år delat med 365.
*** Med känsliga konsumenter menas: barn under 5 år, personer med nedsatt immunförsvar till exempel gravida, patienter på
sjukhus, personer boende på äldreboende och personer med livsmedelsallergi.
Beskrivning av verksamheten
Beskriv verksamheten, sortiment och typ av hantering. Vem lagar maten, elever, boende eller personal? Är serveringen öppen även för allmänheten?
Avgift
Vi tar ut en avgift för registreringen. Information om avgiften lämnas av förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
Faktura skickas ut efter att ni fått beslutet om registrering.
Underskrift behörig firmatecknare
Datum
Namnförtydligande
Underskrift
Blanketten skickas till
Kungsbacka kommun, Miljö & Hälsoskydd, 434 81 Kungsbacka