Åtgärd

advertisement
KURSINFORMATION
Tillämpad skärande bearbetning, 7.5 högskolepoäng
Läsperiod 2, 2009/2010
Program, årskurs: Log2, Pu2
Syfte:
Syftet är att informera om kursens upplägg och vilka viktiga beståndsdelar den
består av.
Examinator/lärare på kursen:
Sven Svensson (SSV), Rum: G425, Telefon: 033-435 00 00, Epost: [email protected]
Kurslitteratur:
Till detta kommer Laborationshandledningar vilka också ligger på kurshemsidan
under Pingpong. Två stycken gamla tentamina med lösningar ligger under
mappen Gamla tentor i Pingpong
Laborationer:
En obligatorisk laboration skall utföras enligt schema på nästa sida. Vid mer än 10
minuters sen ankomst hänvisas man till senare laborationstillfälle i annan kurs.
Studiebesök:
I kursen ingår ett obligatoriskt studiebesök, vilket äger rum på Precomp solutions i
Ulricehamn måndag den 3 november. Buss avgår från Högskolans huvudentré
kl. 08.00 på morgonen och återkomsten planeras till senast 12.30. Studiebesöket
syftar till att illustrera konventionell gnistbearbetning
Obligatoriska uppgifter:
Laboration, studiebesök, samt två föreläsningar enligt nedanstående
schema. Uteblivande debiteras med underkänt.
Kursinnehåll / Examination:
Inlämningsuppgift: I samband med studiebesöket på Precomp
utdelas en obligatorisk individuell inlämningsuppgift rörande
finklippning. Uppgiften skall inlämnas senast torsdagen 20/11 kl.
13.00. Eventuella returer skall vara inlämnade senast måndag 8/12
kl. 13.00. Inlämningsuppgifter som inlämnas före detta klockslag
och som blir godkända ger 5 bonuspoäng vid första
tentamenstillfälle man går upp på i denna kurs.
Tentamen: Denna är skriftlig och ges under vecka 11. (Tentamen
omfattar 50 poäng. Det krävs 20 poäng för godkänt).
ID nr.
IH K-PM2
Version
1
Datum
2009-xx-xx
Utfärdat av
Institutionen Ingenjörshögskolan
Sida
1 (2)
KURSINFORMATION
Kursplanering-Föreläsningar/Övningar
Schemalagd tid: Normalt 3 st. lektionspass/vecka á 3 h.
OBS! Detta är preliminärt och således kan vissa justeringar och förskjutningar äga rum under kursens
gång. Kontrollera alltid på Kronox vilka dagar och tider som gäller!
Vecka Dag, datum
Ämne
Kapitel / sidor etc.
Kap. 4: 1, 3, 7
Kap. 5: 1, 2, 4, 6, 12, 21
Kap. 6: 3, 4
Ö.11-14
v. 44
Mån. 27 okt.
Ons. 29 okt.
Fre. 1 nov.
Kursintroduktion, Klippande bearbetning
Klippande bearbetning
Gnistbearbetning
v. 45
Mån. 3 nov.
Ons. 5 nov.
Tors. 6 nov.
Studiebesök 8.00-12.30 OBLIGATORISKT!
Skärande bearbetning 1
Skärande bearbetning 2
Mån. 17 nov
Ons. 19 nov.
Tors. 20 nov.
Skärande bearbetning 3
Mätning och toleranser 1
Mätning och toleranser 2
v. 46
Kap. 9
Kap. 10
Ö24, Ö26, Ö38, Ö53,
Kap. 7: 1,2,5,7,
Kap. 7: 8-12
Ö27, Ö43, Ö45, Ö58
Självstudier:
Repetitionsfrågorna: 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 60
Du bör efter gått kursen kunna:














använda och förstå de grundläggande storheterna som beskrivs i kapitel 5.1.1 och 5.1.2.
principiellt beskriva hur värmemängder och temperatur fördelas på spånor, arbetsstycke och
verktyg.
redogöra för kraftkomponenter som uppträder vid svarvning.
beskriva skärtrycket som en funktion av nominell spåntjocklek eller matning.
göra beräkningar av skärkrafter och effekter, med hänsyn till hur skärtrycket varierar. Du skall
också kunna optimera skärdata med hänsyn till kraft-, effekt- och ytjämnhets-begränsningar.
redogöra för fas- och gropförslitning.
redogöra för förslitningskurvor och bakgrunden till Taylors ekvation.
beräkna .
beskriva principiellt och använda den matematiska modellen för minimal bearbetningskostnad
per detalj och för maximal produktionshastighet.
förklara vad HE-området är samt hur spånavverkningen kan optimeras.
frästeori enligt krav meddelade under föreläsningen
beskriva en slipskivas karaktär
redogöra för hur ingreppsförhållanden påverkar slipningen och bakgrunden till självskärpning,
bränning och ras.
redogöra för de vanligaste additiven och vilka egenskaper de tillför skärvätskan.
ID nr.
IH K-PM2
Version
1
Datum
2009-xx-xx
Utfärdat av
Institutionen Ingenjörshögskolan
Sida
2 (2)
Download