5ans arbetsmål i kroppen

advertisement
5:ans mål i arbetsområdet ”Människokroppens organ”
LGR 11
-
Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala
relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan
förebyggas och behandlas.
-
Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och
samverkan.
Övergripande mål inför kunskapstest:
Du ska kunna visa förståelse och insikt om hur din kropp är uppbyggd, hur den
fungerar och hur du kan sköta den bäst så du mår bra.
Det gör du genom att:












Kunna redogöra övergripande för människans ursprung och historia och visa
förståelse för att vi ser olika ut men att våra kroppar fungerar på samma sätt då som
nu.
Kunna redogöra för kroppens minsta beståndsdelar cellerna, ge exempel på vilka
uppgifter de kan ha i kroppen och hur de lever och blir fler.
Kunna redogöra för hudens uppgifter, hudens olika lager och vad pigment,
blåmärken och gåshud är.
Veta vad man gör om man får ett skrubbsår, skär sig eller bränner sig samt vad som
orsakar vårtor och finnar.
Kunna redogöra för hur rörelseorganen fungerar med skelettet och musklerna
Du ska veta ungefär hur många ben det finns i skelettet och kunna placera ut
kranium, ryggrad, nyckelben, bröstkorg med revben, höftben (=bäcken), sittben,
korsben, svanskota, överarmsben, lårben, knäskål, skenben.
Veta vad som finns inuti skelettbenen och vad som bildas där.
Kunna ge exempel på var i kroppen man hittar en kulled, en gångjärnsled och en
vridled.
Veta vad en stukning beror på och vad man kan göra för att det läker fortare.
Veta vad det kallas som sitter mellan kotorna och varför det finns där.
Kunna berätta om vilka olika slags muskler det finns och hur de växelverkar, t ex
biceps och triceps samt ge exempel på några stora och viktiga muskler i kroppen.
Kunna redogör för vad som hänt när man fått träningsvärk och vad man kan göra för
att förebygga att man får det. Berätta vad som händer när man får kramp.










Kunna redogöra för cirkulationsorganen med blodomloppet (hjärta, aorta, artärer,
vener och kapillärer) och blodets uppgift i kroppen, vad blodet består av (röda och
vita blodkroppar, blodplättar och blodplasma) och vilken uppgift dessa har i blodet.
Kunna visa vad som det finns mest av i blodet.
Kunna redovisa hjärtats arbete med sina halvor och förmak och kammare.
Kunna berätta vad som händer vid en infektion, vad bakterie och virus är och hur
man skyddar sig mot dem. Kunna berätta om vad ett vaccin är och varför man blir
allergisk.
Kunna redogöra för andningsorganen med luftvägarnas olika delar, hur man och vad
som händer i lungorna när man andas, andningens uppgift.
Veta vad astma, hicka och gäspning är.
Kunna redogöra för tandens uppbyggnad och varför tänder ser olika ut, hur många
tänder man har, vad visdomständer är samt vad som händer när man får karies och
hur man bäst skyddar sina tänder.
Visa på matens väg genom kroppen, berätta om matspjälkningsorganen: munnen,
matstrupen, magsäcken, tunntarmen, tolvfingertarmen, tjocktarmen, ändtarmen och
vad händer med maten (näringen) längs med de olika organen.
Berätta vilka ämnen som maten ändras till, ge ett par exempel på i vilka matvaror
man får mineraler, fett, kolhydrater, vitaminer och proteiner samt vad de tillför
kroppen (bränsle, energi mm).
Ge exempel på hur vi kan göra för att kroppen ska må bra av det vi äter.
Ge ett exempel på en ordentlig frukost och hur ett mellanmål kan se ut för att ge god
energi.

Berätta om kroppens två reningsverk levern och njurarna. Hur gör dessa organ för att
hålla kroppen fri från farliga ämnen.

Kunna redogöra för vilka delar nervsystemet består av och hur information går fram,
hjärnans tre delar och uppgift, varför vi har nerver och vad en reflex är.
Arbetsområdet ”Våra sinnen” har vi inte alls kommit in på nu utan det återkommer vi till på
vårterminen tillsammans med hur ljus och ljud bildas och uppfattas av oss.
Material för att träna:
-
Biologitexterna som finns på OneNote/ gemensamma sidor/NO
-
Dina anteckningar från lektioner.
-
Den digitala biologiboken på Gleerups http://www.gleerupslms.se
-
NE Temapaket Mat och människan: http://www.ne.se/temapaket/mat-och-manniskan
-
Animation blodomloppet:
http://www.ne.se/neanimations/blodomloppet/blodomloppet.html
-
Radiolabbet -hjärtat (15 min): http://www.ne.se/ur/program/161237
-
Webbmagistern : Hjärtats delar http://www.webbmagistern.se/hjartat07.html och
-
Matspjälkningen http://www.webbmagistern.se/matspjalkning07.html
Du kommer att kunna ha din anteckningsbok med dig på kunskapstestet den 12/12.
Download