De personer som ser på och inte säger något när någon blir utsatt är

advertisement
De personer som ser på och inte säger
något när någon blir utsatt är också
mobbare.
När man ska hjälpa till att stoppa
pågående mobbning kan det vara
lättare att gå ihop flera stycken och
säga ifrån till den som mobbar.
Man ska vända sig till någon vuxen
som man har förtroende för, att ta
hjälp att stoppa mobbningen.
Tina Kling-Olsson & Sara Elvermåhr
Lena Jennekvist & Christian Tideman
Linda Grandin & Susanne Aspling
Cheyenne Adamsson & Joanna Hedin
Fredrik Tjerneld & Tina Edner
Pelle Westin & Ola Pernikliski
Miriam Nyström & Erik Paulsson
Henrik Stjernström
Elisabet Mandorff - skolsköterska
Petter Iwarsson - kurator
Abraham Aberra - vaktmästare
 Det är oacceptabelt att kränka,
Sebastian Da Silva - skolcafé
trakassera, diskriminera eller frysa ut.
 Det är olagligt att misshandla någon.
 Det är olagligt att hota någon.
 Det är olagligt att pressa någon att göra
På nyaelementar.stockholm.se hittar du kontaktuppgifter.
Vid akuta ärende, ring expeditionen 08- 50807700.
sexuella saker på nätet.
 Det är olagligt att sprida bilder, ta kort
eller filma utan att personen tillåter det.
Att ta en bild eller filma någon
och lägga ut på internet är också
mobbning. Om man exempelvis
filmar eller fotar någon utan
personens tillåtelse på toaletten,
i duschen eller i omklädningsrummet kan man bli straffad
med böter eller fängelse.
Trygghetsgruppen
Nya Elementar
Bergslagsvägen 80
168 55 Bromma
Telefon: 08-508 07 700
E-post: [email protected]
”
På Nya Elementar har vi trygghetsrepresentanter
Tiden på Nya Elementar är en resa vi gör
är när en vuxen på skolan behandlar en
(personal) och kamratstödjare (elever åk7-9) som arbetar
tillsammans! Alla elever och all personal delar denna
elev sämre än andra elever på grund av vissa orsaker
extra med att alla ska känna sig trygga. Vid mobbnings-
skola och är här ihop som ett team.
(exempelvis: religion, kön, ålder)
ärende arbetar trygghetsrepresentanterna skyndsamt för
Förutom kunskaperna att möta livet är vårt
att mobbningen ska upphöra, samt följer upp ärendet. Vid
viktigaste gemensamma mål att stötta varandra och ge
varandra möjligheten att må så bra i oss själva som vi
bara kan!
är när en elev på skolan fysiskt utsätter eller
talar illa om en annan elev på grund av vissa orsaker
(exempelvis: religion, kön, ålder)
I skollagen står det att varje skola måste ha en plan för
att förebygga och förhindra att elever blir illa behandlade. Dessutom måste alla skolor ha ordningsregler för
att vi alla ska kunna känna oss trygga och trivas tillsam-
är när någon elev eller vuxen
behandlar dig på ett sätt som gör dig ledsen. (Diskriminering
eller trakasserier är båda exempel på kränkande behandling)
mans.
kallas det när någon blir utsatt för upprepade
kränkningar. Mobbningen kan vara
Förebyggande arbete är det viktiga och roliga arbete vi
gör tillsammans för att ingen ska känna sig ledsen eller
utanför.
mobbningsärende kontaktas alltid vårdnadshavarna.
- Fysisk (Knuffar, slag eller förstöra någons saker)
- Psykisk (Utfrysning, blickar, suckar eller viskningar)
- Verbal (Elaka kommentarer, sprida rykten muntligt men
även på nätet)
Om du blivit mobbad ska du direkt ta kontakt med någon vuxen på skolan som exempelvis din lärare, skolsköterska, eller skolkurator .
Om du ser att någon blivit mobbad ska du direkt berätta det för någon vuxen på skolan.
Om du mobbat någon och ångrar dig och behöver prata
med någon ta kontakt med någon vuxen på skolan som
exempelvis din lärare, skolsköterska, kurator, rektor eller
annan person du litar på.
Förebyggande aktiviteter är t ex: "Lära känna" övningar, livskunskap, samarbetsövningar, mentorsråd/lagråd,
temadagar, elevrådets dag, ja alla aktiviteter som utma-
På Nya Elementar vill vi att alla ska
nar oss att vara goda kamrater i nya situationer.
känna sig trygga och må bra. Om du
sett eller själv utsatt någon för negativ
Men även utanför skolans aktiviteter kan vi göra en stor
handling, kanske du behöver stöttning
skillnad för att göra varandras skoldag bättre! Några
i att ställa allt till rätta.
exempel på bra förebyggande kompisarbete är:

Se till att ingen sitter ensam i matsalen.

Säga något till en person som ser ensam ut.
Självklart finns det andra exempel på mobbning också och
ibland märker vi inte när vi passerar gränsen mellan

Låt ingen gå ensam på rasten. Ser du om någon
verkar ensam - fråga om han/hon vill vara med.
”skojbråk” och att någon känner sig kränkt. Tänk alltid efter
om det du själv säger och gör kan upplevas kränkande.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards