MATKRÅNGEL Hjälp till god matlust – råd till föräldrar

advertisement
MATKRÅNGEL
Vid samtal med föräldrar som upplever att deras barn äter lite/matvägrar etc är det främsta
syftet att så ”frön” och ge aha-upplevelser som får föräldrarna att själva tänka till kring mat
och måltider, gränssättning etc. och om det är något de vill förändra. Viljan att ändra på något
måste komma inifrån. Då når man bäst resultat.
Utgå alltid ifrån den/de personer du har framför dig. Samtalet utvecklas olika beroende på vad
den/de berättar.
Använd samma teknik som i Motiverande samtal.
• Ställ öppna utforskande frågor: Hur…..? Vad…..
• Lyssna noga, reflektera
• Sammanfatta
Utifrån Motiverande samtal pratar man också om informationsutbyte i tre steg:
• Utforska – Undersök vad föräldrarna vet och hur deras ”problematik” ser ut
• Erbjud information – Ge information åt dem som önskar
• Utforska – Undersök vad informationen innebär för föräldrarna, finns möjlighet till
förändring?
Sammanfatta för föräldrarna i slutet av samtalet: Utgå från vad de berättar, erbjud dem att
föra matdagbok, erbjud information om faktorer som främjar god matlust, ge alternativa
förslag om mat om de önskar, stötta föräldrarna om de vill förändra något. Det viktigaste är
att föräldrarna får ventilera sitt ”problem” och att de får bekräftelse och stöd i sin föräldraroll.
Hjälp till god matlust – råd till föräldrar
Kom ihåg att alla barn är olika och födda med olika aptit. Mängden mat som barn äter varierar
mycket från individ till individ. Försök därför att inte jämföra olika barn med varandra.
Matintaget kan även variera mycket hos enskilda barn från dag till dag och från måltid till
måltid och detta är alldeles normalt. Friska barn äter oftast den mängd de själva känner att de
behöver. Om barnet är piggt och aktivt och följer sin tillväxtkurva, kan man känna sig lugn.
Här nedan följer några generella råd som kan öka matlusten:
God matsituation
Tänk på att ha en positiv attityd och var goda
förebilder för barnet vid matbordet. Låt gärna
barnet vara med vid matlagning, dukning etc.
Det kan ge ökad aptit och intresse för mat.
Skapa goda rutiner kring maten. Barn mår bra
av och känner sig trygga av rutiner.
Skapa positiv stämning genom att visa
uppskattning och uppmärksamhet, oavsett om
barnet äter ”bra” eller ”dåligt”
Forts. nästa sida…
Praktiska mattips
Servera måltiderna på fasta regelbundna tider.
Undvik småätande mellan måltiderna. Tex kan
3 vindruvor, 2 majskrokar, lite
bröstmjölk/ersättning eller saft etc kan räcka
för att försämra aptiten hos ett litet barn.
Försök att endast servera vatten mellan
måltiderna om barnet är törstigt. Om barnet
fortfarande ammas eller får
modersmjölkersättning, -erbjud detta i
anslutning till måltiderna.
Forts. nästa sida…
Forts. från föregående sida…
Forts. från föregående sida…
Undvik medvetet eller omedvetet tjatande.
Truga inte och tvinga aldrig barnet att äta.
Belöna/Bestraffa ej med mat. Locka inte med
efterrätt eller godis för att få barnet att äta.
Undvik nattmål. De flesta barn klarar sig utan
nattmål efter ca 6 mån ålder. Äter barnet på
natten kan det försämra aptiten på dagen.
Är barnet skeptisk mot ”ny” mat, kan man låta
den nya maten vara ”tittmat” till att börja med,
antingen på barnets egna eller på
bordsgrannens tallrik.
Om man erbjuder mat enligt tallriksmodellen
har barnet även möjlighet att själv välja vad
det vill äta på tallriken.
Ha tålamod, det kan ta upp till 20 tillfällen
innan barnet accepterar en ny smak.
Kommentera inte mat som inte är uppäten och
försök ignorera ”matvägran”.
Sitt max 20 min vid matbordet om barnet visar
ointresse av att äta.
Undvik distraherande moment som TV,
telefon, leksaker, böcker etc. vid
måltidssituationerna.
Duka och servera maten tilltalande.
Lägg upp små portioner på tallriken eller låt
barnet lägga upp sin egen portion.
Servera maten på det sätt som barnet föredrar.
Många barn föredrar att ha varje livsmedel för
sig på tallriken, medan andra föredrar att ha
den ihopblandad.
Tänk på att smaksättningen och temperaturen
på maten kan ha stor betydelse. En del barn
vill ha smakrik mat, medan andra föredrar
mildare smaker och för en del barn är rätt
temperatur avgörande.
Servera plockvänlig mat, t ex pasta, ärtor,
köttbullar, korvslantar, bitar av potatis, kött,
bröd, avokado, gurka, broccoli etc.
Uppmuntra barnet att äta eller plocka själv från
tallriken, tillåt söl.
Utevistelse och livliga lekar ökar aptiten.
Råden ang hjälp till god matlust hämtade ur Rikshandbok för svensk barnhälsovård rev. 2010,
Författare: Julia Backlund
Denna version framtagen för BHV FyrBoDal av Anna Magouli och Mona Bryggman 2010.
Download