Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

advertisement
Nils-Olof Forsgren,
VD Uminova Innovation
v
”Innovationsklimatet” i Sverige
• Sverige hamnar ofta högt på
rankingar ”Innovation Scoreboard”
• Anses svaga på Kommersialisering.
• Har bra infrastruktur och resurser för
FoU. Svag infrastruktur och resurser
samt incitamentsystem för
kommersialisering.
• 30-35 mdr FoU anslag – 80 mkr
nationellt inkubator program
Vad är en Innovation?
• Universitet och forskningsinstitut
skapar kunskap av pengar.
Utbildning och forskning.
• En innovation skapar pengar av
kunskap. (något som har nått en
marknad med en betalande kund).
– Här fokuserar Uminova Innovation.
Vad är ett företag?
• En affärsorganisation vilken säljer
Produkter (varor eller tjänster) i
utbyte mot intäkter och vinst.
Vad är en Start-up?
• En temporär organisation designad
för att söka efter en skalbar
affärsmodell. Maximerad för lärande.
• Befinner sig i Sökfas! Lång tid!
• Fokus att hitta rätt kundsegment och
första affär. Product Market Fit.
Mål att INTE förbli en Start-up!
Utmaning 1:
Gapet från FoU till
produkt/tjänst
FoU (kr)
Gap (kr?)
Start-up, kommersialisering (kr)
Fungerar i labbet. Skalar tekniken?
Teknisk Verifiering
Paketering till produkt/tjänst för att testa på marknaden
Ofta mycket utveckling kvar till första enkla kundtest!
Utmaning 2:
”Risk”kapital (Venture) och
kompetensförsörjning för tidiga startups.
Start-up
Idé,
Forskningsresultat
Kommersiell Verifiering
Litet företag som gör lite affärer
Nationella Innovationsstrategin
Sverige behöver enligt
innovationsstrategin en
kompetent verkstad
”…med insatser som på olika
sätt möjliggör innovation och
främjar entreprenörskap och
omvandling genom exempelvis
inkubatorer, rådgivning,
testbäddar, demonstrationsanläggningar eller nätverksbyggande”
Inkubatorer och Science Parks
är ”verkstan” och utan en
kompetent verkstad händer
mycket mindre!
Västerbotten
• RUS (Regional Utvecklingsstrategi)
• RIS (Regional Innovationsstrategi)
Vad har alla dessa strategier (EU,
nationell, regional) gemensamt?
• Innovation är en röd tråd.
• Entreprenörskap (många personer är
entreprenöriella få är entreprenörer)
• Riskvilligt kapital i tidiga skeden (start-ups)
• Nya växande kunskapsintensiva företag.
Högt förädlingsvärde.
• Inkubatorer & Science Parks är miljöer där
detta skall hända.
• Regeringen har sett ut en Start-up ansvarig
för Sverige (Marie Wall).
Antal idéer/bolag i
Uminova Innovations verkstad.
Affärsutvecklingsprocess i 3 steg
Affärsidéer
89 st
Start-ups
40 st
Tidiga företag
24 st
Cleaner Growth
Satsning på cleantech i norr!
Projektledare Peter Hedman
Cleaner Growth
Produkter, tjänster, system, processer
Miljörelevans är den drivande kraften
för bra och lyckade affärer som skapar
tillväxt
Vår ambition
Skapa en attraktiv och stark
cleantechregion
Öka antalet kommersialiserade
innovationer
Företag vill etablera sig i regionen
Attrahera investerare
Öka antalet affärer som görs av
SMF
Ökad jämställdhet inom
cleantechsektorn
Vårt erbjudande
Technical and business visits
Mötesplatser
Samverkan för export
Marknadsföring
Dialog med företag, forskare
och testmiljöer
Riktat affärsstöd
Utveckling av testmiljöer
Stärkta finansieringsmöjligheter
Ett starkt partnerskap
Vi som kommer att jobba med satsningen
Uminova Innovation - Projektägare
Arctic Business Incubator - Samverkanspartner
Kompetensspridning i Umeå - Samverkanspartner
Skellefteå Kommun, Näringslivskontoret - Samverkanspartner
Cleaner Growth satsningen koppling till Uminova Innovation
•
•
•
Flertal FoU-satsningar inom CleanTech området.
Ofta komplex och kostsam kommersialiseringsprocess
Ingen tydlig aktör med fokus på kommersialisering inom området i norra
Sverige
Cleaner Growth:
• Kompletterar och förstärker det som idag görs på Uminova Innovation
• Cleaner Growth drar nytta av verktyg, processer, metoder och nätverk för
kommersialisering som används inom Uminova Innovation & ABI
• Prioriterat område inom Nationella Innovationsstrategin samt Regionala
RUS/RIS
Förväntat resultat (på sikt):
• Ökat antal nya avknoppningar från Akademi, Näringsliv, Offentliga
verksamheter.
• Bättre förståelse och intresse för kommersialisering inom FoU grupperingar
inom CleanTech
• Regionen blir känd för att det kommer fram nya innovativa bolag inom
CleanTech området. Vilket lockar till sig nationella och internationella
investerare och duktiga människor som vill och kan arbeta i denna typ av
bolag (framtida champions).
Exempel: Miljörelevans områden
• Nanotech och nya ledande material. Ex bolaget
Lunalec belysta ytor.
• Bioenergi. Ex bolaget Bioendev för grönt kol.
Torrifiering av biomassa ger grönt kol.
• Klimatsmarta lösningar för flygplatser. Ex bolaget
Smartclimate.
• Transporter: Bolagen Hybricon Bus systems,
Space time communication
Cleaner Growth företag ska:
Ge bättre prestanda till en
lägre kostnad
Tydligt reducera eller eliminera den
negativa ekologiska påverkan
Förbättra den produktiva
användningen av naturresurser inkl
energi.
#cleanergrowth
TACK!
www.uminovainnovation.se |
facebook.com/uminovainnovation |
@uminovainn
[email protected]
Download