Bio-Foton-Energi!

advertisement
Med bio-foton energi kan du dagligen,
snabbt och enkelt, hjälpa din kropp att
regenerera sig, tanka ny energi!
Den tyska biofysikern Fritz-Albert Popp var den första människan
som upptäckte ljus i varelser. Idag står det utan tvekan att vår kropp
innehåller ett stort antal bio-fotoner.
Vad är fotoner?
Fotoner är för våra ögon en osynlig beståndsdel utav solljuset, vilket för dom fl esta levande
varelser är en livsviktig energikälla. Även vi människor tankar energi på cellnivå genom solljus.
Vad gör (bio-)fotoner?
Om vi utgår från att bio-fotoner förmedlar information inom och mellan kroppens celler, förstår vi
vilket viktigt kommunikations medium dom är. Varje sekund som vi lever förmedlar bio-fotonerna
100 000 informationer INOM cellerna.
Varför är (bio-)fotoner så viktiga?
Ingenting fungerar utan kommunikation, information och ordning. En bio-foton förmedlar alltid en
och samma mängd energi i en konstant hastighet. Den har ingen möjlighet att spara eller skicka
mer information. Så smart naturen än har gjort denna konstant förmedling av information, så
svårt är det för kroppen att må bra när den inte får tillräckligt med bio-fotoner. Om vi utsätts för
miljögifter, strålning, stress med mera kan det orsaka ett minus av bio-fotoner i kroppen, vilket
betyder ett minus utav information inom och emellan cellerna. Problem som uppstår på grund av
detta kan vara många, vilka följder det ger är fortfarande inte utforskat.
Hur kan vi tanka ny energi varje dag i veckan?
Vetenskapen har lyckats ladda in foton-energi i glas och speciellt för “Licht des Lebens” har det
framtagits ett mysigt fi ltmaterial av kvartsgarn som sedan laddats med foton-energi. Detta fi
ltmaterial är enastående i sin uppbyggnad och funktion. Insvept i en fotonenergi laddad mysfi lt
kan kroppen på ett mjukt och fi nt sätt snabbt och enkelt återhämta sig. Det frambringar
samtidigt den rogivande sommarkänslan i vardagen året om. Den foton-energi laddade mysfi
lten behåller sin funktion i 150 år, längre än ett människoliv! Med hjälp av denna enastående
mysfi lt har våra tester visat att kroppen återhämtar sig 20% snabbare, mikrocirkulationen ökar
och huden blir stramare. Vi tar gärna även emot din feedback i ärendet.
Ytterligare information/produkter får du även från shop.energy-and-light.se
Buy cheaper and use my Code „EVA88“
Download