Lpp Staden

advertisement
Arbetsområde
Staden
Marianne Tjernell
Centralt innehåll









Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om
geografi.
Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor
transporteras.
Hur människors handelsmönster har förändrats över tid.
Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet.
Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor.
Topografiska och olika tematiska kartor.
Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till
exempel om handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS)
och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel
satellitbilder.
Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i
närsamhället.
Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark
Inom detta arbetsområde tränar du följande förmågor



Att analysera hur människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i
närsamhället
Att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur
Att göra geografiska analyser av omvärlden med hjälp av kartor och andra geografiska
källor, teorier, metoder och tekniker
Centrala ord och begrepp
Stadsplanering, centrum, kollektivtrafik, service, kommun, tätort, privatbilism,
färdmedel/färdsätt, infrastruktur, världsstäder
Källor till kunskap
Läroboken s 84-107, fältstudier, www.Stockholmskallan.se, kommunbibliotek
Planering
Vecka
17
18
19
20
21
22
23
Introduktion. Staden historiskt
Stadens olika delar, stadsplanering, bildspel
Genomgång fältstudie, gruppindelning. Vad läsa inför provet?
Måndag, genomföra fältstudie, Prov onsdag
Göra klart fältstudien och lämna in.
Resor, infrastruktur, Städer i Europa
Sista lektion innan lov? Rep konsert?
Bedömningsmatris
Eleven kan använda
geografiska begrepp på ett i
huvudsak fungerande sätt.
Eleven har grundläggande
kunskaper om samspelet
mellan människa, samhälle och
natur, och visar det genom att
föra enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
orsaker till och konsekvenser av
hur människan omformar
naturlandskapet.
Eleven kan undersöka var olika
varor och tjänster produceras
och konsumeras, och beskriver
då enkla geografiska mönster
av handel och kommunikation
samt för enkla och till viss del
underbyggda resonemang om
hur dessa mönster ser ut och
hur de har förändrats över tid
samt orsaker till och
konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka
omvärlden och använder då
kartor och andra geografiska
källor, teorier, metoder och
tekniker på ett i huvudsak
fungerande sätt, samt för enkla
och till viss del underbyggda
resonemang om olika källors
trovärdighet och relevans.
Vid fältstudier använder eleven
kartor och andra verktyg på ett i
huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda
geografiska begrepp på ett
relativt väl fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om
samspelet mellan människa,
samhälle och natur, och visar
det genom att föra utvecklade
och relativt väl underbyggda
resonemang om orsaker till och
konsekvenser av hur
människan omformar
naturlandskapet.
Eleven kan undersöka var olika
varor och tjänster produceras
och konsumeras, och beskriver
då förhållandevis komplexa
geografiska mönster av handel
och kommunikation samt för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
hur dessa mönster ser ut och
hur de har förändrats över tid
samt orsaker till och
konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka
omvärlden och använder då
kartor och andra geografiska
källor, teorier, metoder och
tekniker på ett relativt väl
fungerande sätt, samt för
utvecklade och relativt väl
underbyggda resonemang om
olika källors trovärdighet och
relevans.
Vid fältstudier använder eleven
kartor och andra verktyg på ett
relativt ändamålsenligt sätt.
Eleven kan använda
geografiska begrepp på ett väl
fungerande sätt.
Eleven har mycket goda
kunskaper om samspelet
mellan människa, samhälle och
natur, och visar det genom att
föra välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
orsaker till och konsekvenser av
hur människan omformar
naturlandskapet.
Eleven kan undersöka var
olika varor och tjänster
produceras och konsumeras,
och beskriver då komplexa
geografiska mönster av handel
och kommunikation samt för
välutvecklade och väl
underbyggda resonemang om
hur dessa mönster ser ut och
hur de har förändrats över tid
samt orsaker till och
konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka
omvärlden och använder då
kartor och andra geografiska
källor, teorier, metoder och
tekniker på ett väl fungerande
sätt, samt för välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om olika källors
trovärdighet och relevans.
Vid fältstudier använder eleven
kartor och andra verktyg på ett
ändamålsenligt och effektivt
sätt.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards