parkinsons sjukdom - Parkinsonförbundet

advertisement
Juli 2009. Foto: Karin Riikonen. Grafisk form: Satchmo Grafisk form & original.
DU HAR EN
KOLLEGA
SOM FÅTT
PARKINSONS
SJUKDOM
PARKINSON­
FÖRBUNDET
HJÄLPER DIG VIDARE
ParkinsonFörbundet grundades 1986 och är en ideell
riksorganisation som arbetar för att förbättra förhållandena för parkinsonsjuka, personer med parkinsonliknande sjukdomar och deras anhöriga. Inom
ParkinsonFörbundet finns bland annat Nätverket för
personer i Yrkesverksam ålder med Parkinson (NYP)
med kontaktpersoner över hela landet.
Mer att läsa om Parkinsons sjukdom och annan
användbar information finns på
www.parkinsonforbundet.se
eller ring: 08-546 405 27 eller 08-546 405 28
MED
OMTANKE
KOMMER
MAN LÅNGT
Att få en sjukdom som Parkinson kan förändra
mycket i livet, särskilt om man är i yrkesverksam
ålder. Det är ett tungt besked för alla berörda, även
om reaktionerna kan vara väldigt olika. Vanliga
känslor, både för den som är sjuk och de anhöriga,
kan vara en blandning av sorg, ilska, förvirring,
frustration och hopplöshet.
Som arbetsgivare, chef eller kollega ställs man
inför en ny och kanske svår situation när någon
på arbetet får Parkinson. Förutom tankarna på din
medarbetares egen hälsa och välbefinnande dyker
säkert tankar upp om hur det påverkar företaget.
Hur kommer din kollegas arbetsförmåga påverkas?
PARKINSON –
EN NEUROLOGISK
SJUKDOM
Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som
främst drabbar den miljon nervceller i hjärnan som
bildar dopamin. Dopamin behövs för överföring av
signaler mellan nervceller i hjärnan. Någon exakt
orsak till sjukdomen har man inte funnit.
Vilket ansvar och vilka skyldigheter har arbets­givaren? På dessa frågor finns inga enkla svar, men
i den här foldern finns tips på var du hittar mer
information.
Med rätt behandling och regelbunden rehabilitering
kan den som fått Parkinson leva som tidigare i många
år. Eftersom sjukdomen varierar mycket mellan olika
individer är det viktigt att se hur varje fall utvecklas.
Ett antal effektiva mediciner finns och kan kombineras
på en mängd sätt för att uppnå bästa effekt. Det
verkar som att de som insjuknar tidigt uppvisar en
långsammare utveckling i sin sjukdom jämfört med
de som får sjukdomen senare i livet.
Det finns cirka 20 000 människor i Sverige med
Parkinsons sjukdom. Omkring 2 000 personer
per år får diagnosen och cirka 15 procent får
sjuk­domen före 50 års ålder. Sjukdomen är mest
känd genom de tre huvudsymtomen skakningar,
stelhet och långsamma rörelser. Symtombilden och
utvecklingen av sjukdomen varierar mycket från
person till person.
Parkinsons sjukdom är inte dödlig. Den går visserligen (ännu) inte att bota men framgångsrik forskning
kring Parkinson bedrivs inom många områden.
Download